Archive

Archive for March, 2012

تورم ۵۰ درصدی عیدی دولت به ملت در سال ۹۱

فروردین ۹م, ۱۳۹۱ No comments

البته که شیره، شیرین است و نوشتن مقاله توسط رئیس کل بانک مرکزی و خبر دادن از چالش تورم در سال 91 موضوع زیاد بغرنج و غیر قابل پیش بینی نبوده، بهتر است مسئولان بانک مرکزی که سال گذشته بعد از حراج بخش عمده ای از ذخایر کشور ، نهایتا به عقب نشینی از طرح پیش فروش سکه روی آوردند، به فکر اقدامات عملی در جهت مبارزه با تبعات تصمیمات محیر العقول خود باشند.

البته که شیره، شیرین است و نوشتن مقاله توسط رئیس کل بانک مرکزی و خبر دادن از چالش تورم در سال ۹۱ موضوع زیاد بغرنج و غیر قابل پیش بینی نبوده، بهتر است مسئولان بانک مرکزی که سال گذشته بعد از حراج بخش عمده ای از ذخایر کشور ، نهایتا به عقب نشینی از طرح پیش فروش سکه روی آوردند، به فکر اقدامات عملی در جهت مبارزه با تبعات تصمیمات محیر العقول خود باشند.

آثار و ثمرات انفجار بمب ارزی که در آذر ماه سال ۹۰ با سوء مدیریت بانک مرکزی رخ داد، نه در سال ۹۰ که تازه از فروردین تا تیر ماه امسال خود را نشان خواهد داد! بر این اساس پیش بینی می شود تغییرات قیمت دلار رسمی و غیر رسمی در سال قبل، سبب افزایش قیمت و تورم  ۵۰ درصدی قیمت ها در بهار و تابستان امسال شود؛ تازه این بدون در نظر گرفتن تبعات افزایش احتمالی قیمت انرژی در سال جدید است!

بر اساس آخرین آمار اعلامی در سال ۹۰، تورم در دی ماه سال قبل ۲۱ درصد بوده است. این ۲۱ درصد را نمی توان ناشی از انفجار بمب ارزی در آذر ماه سال قبل دانست، چراکه روند واردات عموما ۲ تا ۶ ماهه است، به بیانی دیگر کالاهایی که قرار است با ارز پس از انفجار ارزی آذر ماه سال گذشته به کشور وارد شوند احتمالا از فروردین تا تیر امسال وارد بازار ایران خواهند شد.

به همین ترتیب کالایی که در دی ماه سفارش داده شده، احتمالا در فروردین، کالای بهمن ماه ۹۰ در اردیبهشت ماه ۹۱، و کالای اسفند ۹۰ در خرداد ماه ۹۱ وارد بازار ایران خواهد شد و طبیعتا تغییرات قیمت ارز روی این کالاهای جدید تاثیر خواهد گذاشت.

نرخ رسمی یا دلار آزاد

چنان که از اظهارات واردکنندگان بخش خصوصی بر می آید، بسیاری از آنها برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه می کنند. در واقع بدون وجود دستورالعملی خاص از طرف دولت، ارز دولتی عملا فقط به واردات کالاهای خاص اختصاص می یابد.

این کالاها قاعدتا باید کالاهای ضروری باشند. از فروردین تا بهمن ماه سال گذشته بر اساس آمار گمرک سهم کالاهای  ضروری از کل واردات ۳۵ تا ۳۶ درصد بوده است. این یعنی چیزی نزدیک به ۶۵ درصد از واردات کشور را کالاهای غیر ضروری به خود اختصاص دادند. (گمرک جمهوری اسلامی، وضعیت تجارت خارجی کشور فروردین تا بهمن ۱۳۹۰، جدول شماره ۳۸ – آمار مقایسه ای واردات قسمتها و فصلهای تعرفه – به ترتیب قسمت و فصل، صص ۵۳۸ تا ۵۴۵)

کالاهای ضروری با دلار دولتی وراد می شوند که از نیمه دوم سال قبل با تعیین نرخ کارشناسی شده بانک مرکزی(همان ۱۲۲۶ تومان) نزدیک به ۱۸ درصد (نسبت به نیمه اول سال ۹۰) رشد داشته است.

کالاهای غیر ضروری هم که باید دلار خود را از بازار آزاد تهیه کنند با رشد قیمت نزدیک به ۵۰ درصدی روبرو بودند.

این یعنی در ۳۵ درصد واردات رشد ۱۸ درصدی و در ۶۵ درصد واردات رشد ۵۰ درصدی قیمت ارز به طور طبیعی وجود دارد، وارداتی که قرار است از فروردین امسال به مرور وارد بازار شود.

کالاهای ضروری با دلار دولتی وراد می شوند که از نیمه دوم سال قبل با تعیین نرخ کارشناسی شده بانک مرکزی(همان 1226 تومان) نزدیک به 18 درصد (نسبت به نیمه اول سال 90) رشد داشته است.  کالاهای غیر ضروری هم که باید دلار خود را از بازار آزاد تهیه کنند با رشد قیمت نزدیک به 50 درصدی روبرو بودند.  این یعنی در 35 درصد واردات رشد 18 درصدی و در 65 درصد واردات رشد 50 درصدی قیمت ارز به طور طبیعی وجود دارد، وارداتی که قرار است از فروردین امسال به مرور وارد بازار شود.

کالاهای ضروری با دلار دولتی وراد می شوند که از نیمه دوم سال قبل با تعیین نرخ کارشناسی شده بانک مرکزی(همان ۱۲۲۶ تومان) نزدیک به ۱۸ درصد (نسبت به نیمه اول سال ۹۰) رشد داشته است. کالاهای غیر ضروری هم که باید دلار خود را از بازار آزاد تهیه کنند با رشد قیمت نزدیک به ۵۰ درصدی روبرو بودند. این یعنی در ۳۵ درصد واردات رشد ۱۸ درصدی و در ۶۵ درصد واردات رشد ۵۰ درصدی قیمت ارز به طور طبیعی وجود دارد، وارداتی که قرار است از فروردین امسال به مرور وارد بازار شود.

افزایش قیمت بنزین

گفته می شود در فاز دوم هدفمندی احتمالا قیمت بنزین نیز به یک هزار تومان خواهد رسید. قیمت بنزین در حال حاضر نیمه یارانه ای و به طور میانگین (میانگین دو نرخ ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی) ۵۵۰ تومان است. نرخ هزار تومانی بنزین یعنی رشد ۸۲ درصدی قیمت بنزین. احتمالا گازوئیل نیز رشد قیمت مشابهی خواهد داشت.

در جداول محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی، حمل و نقل ازضریب اهمیت ۹۷/۱۱ (۱۱ممیز۹۷) و سوخت ها از ضریب اهمیت ۶۰/۲۸(۲۸ممیز۶۰) برخوردارند(جدول شماره یک شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی سطر های ۷ و ۳ گروه های اختصاصی)

بنابراین رشد قیمت ۸۲ درصدی سوخت که می تواند به صورت مستقیم روی قیمت حمل و نقل تاثیرگذار باشد، با ضریب اهمیت ۱۲ درصدی یقینا به تنهایی می تواند نرخ تورم را به طرز قابل توجهی جابجا کند. تغییرات قیمت حمل و نقل از آنجا که روی تمام کالاهای مصرفی تاثیر می گذارد، به نوبه خود تبعات بسیار گسترده ای خواهد داشت.

از آنجا که حجم عظیمی از اقلام مصرفی و مواد اولیه کارخانجات را کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده اند، در گام اول کالاهای پس از انفجار ارزی در آذرماه ۹۰ در بهار و تابستان سال ۹۱ به کشور وارد خواهند شد که با خود به صورت طبیعی و در خوشبینانه ترین حالت افزایش قیمتی ۳۵-۴۵ درصدی را به بازار وارد خواهند کرد. این نتیجه قطعی به نظر می رسد، حال وارد موضوع احتمال قریب به یقین افزایش قیمت سوخت نمی شویم!

تورم ۵۵ تا ۶۵ درصدی، عیدی دولت

بر اساس آنچه گفته شد، از آنجا که حجم عظیمی از اقلام مصرفی و مواد اولیه کارخانجات کشور را کالاهای وارداتی به خود اختصاص داده اند، در گام اول کالاهای پس از انفجار ارزی در آذرماه ۹۰ در بهار و تابستان سال ۹۱ به کشور وارد خواهند شد که با خود به صورت طبیعی و در خوشبینانه ترین حالت، افزایش قیمتی حدودا ۴۰ درصدی را در اقلام وارداتی ایجاد خواهد کرد. این نتیجه قطعی به نظر می رسد، حال وارد موضوع  احتمالا قریب به یقین افزایش قیمت سوخت نمی شویم!

از دیگر سو تورم ۲۱ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی ـ که طبیعتا در آن افزایش قیمت دلار در آذرماه سال قبل تاثیر نگذاشته بوده ـ در آخرین ماه های سال قبل نیز در خوشبینانه ترین حالت در سال جدید با همین شیب ادامه خواهد یافت.

یعنی یک تورم ۲۱ درصدی طبیعی ناشی از مدیریت هدفمند یارانه ها در یک سو(بدون در نظر گرفتن تاثیر تغییرات قیمت ارز روی کشوری با بازار مملو از اجناس وارداتی) و یک افزایش قیمت ۴۰ درصدی ناشی از افزایش قیمت ارز در سوی دیگر . به به بیانی در سال جدید، بر فرض رو نشدن برگ دیگری از ابداعات و ابتکارات جدید بانک مرکزی در مدیریت بازار، حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت مشاهده خواهد شد.

این تورم، عیدی دولت بدون احتساب افزایش قیمت سوخت به مردم خواهد بود. باید دید دولت چه برنامه ریزی عملی برای مقابله با این شرایط  در سال جدید خواهد داشت.

البته که شیره، شیرین است و نوشتن مقاله توسط رئیس کل بانک مرکزی و خبر دادن از چالش تورم در سال ۹۱ موضوع زیاد بغرنج و غیر قابل پیش بینی نبوده، بهتر است مسئولان بانک مرکزی که سال گذشته بعد از حراج بخش عمده ای از ذخایر کشور ، نهایتا به عقب نشینی از طرح پیش فروش سکه روی آوردند، به فکر اقدامات عملی در جهت مبارزه با تبعات تصمیمات محیر العقول خود باشند.

اگر از سال ۸۵ به این سو، دولت برای راضی نگه داشتن موقتی مردم، از برنج و گندم و قند شکر تا گوشت را از هند تا برزیل به کشور وارد نمی کرد، اگر ارز کشور برای واردات هندوانه و پرتقال از کشور خارج نمی شد و… هزاران اگر دیگر، امروز تغییرات قیمت ارز تا این حد روی بازار کشورمان تاثیر گذار نبود.
اینها تاثیرات عملی و بدیهی اقدامات غیر کارشناسی دولت در بازار ایران است و با مقاله نوشتن و اشاره به “شیرینی شیره” توسط رئیس کل بانک مرکزی تبعات و آثار گلکاری های سال ۹۰ از بین نخواهد رفت.

از فیس بوک تا بالاترین بومی شده!!

فروردین ۷م, ۱۳۹۱ ۶ comments

هفت دستاورد برادران سایبر کار در بومی سازی

یه دوره ای مد شده بود، طنازها در به طنز کشیدن اقدامات خشک و ناگهانی و کارشناسی نشده بعضی از مسئولان، عکس های فیس بوک ایرانی و یاهو مسنجر ایرانی و… رو به طنز درست میکردن و منتشر میکردن.

ظاهرا همین طنز ها به علمای سایبری داخلی ایده داده. این سایت هایی که در ادامه معرفی میکنم، از فیس بوک و بالاترین بومی شده تا ریپدشیر و یاهو مسنجر بومی همگی واقعی هستن ….

دوستان  محترم سایبری و احتمالا از افسران و… سایبر و از این حرفا زحمت کشیدن و در اقدامی خارق العاده تمامی سایت های برانداز فیلتر شده را به صورت کاملا “بومی” بازتولید کردند.

در زیر مشاهده می فرمایید که چه در انتخاب دامنه، چه در انتخاب رنگ بندی، چه در انتخاب فرم صفحات و حتی در محتوا تمامی این بومی سازی به صورت کاملا خلاقانه(توپ نبندید تو این همه خلاقیت) انجام شده.

جا داره از همینجا به این عزیزان خسته نباشید جانانه عرض کنم.

۱) فیس بوک بومی شده: فارس فیس! (البته تو انگلیسی که معنی نداره ولی تو سوئدی میشه چهره پدر:D )

تصویر صفحه نخست فارس فیس را مشاهده میکنید. امواج خروشان خلاقیت چهره شما را در نگاه نخست لمس میکند. برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.

تصویر صفحه نخست فارس فیس را مشاهده میکنید. امواج خروشان خلاقیت چهره شما را در نگاه نخست لمس میکند. برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.

آدرس فارس فیس: http://www.farsface.com/ خوشبختانه فیلتر هم نیست.

رتبه خیره کننده بازدید این سایت از ایران در الکسا: ۱۶۳۵ (اینجا ببینید)

در دیوار(وال) اعضا نیز همچنان شاهد خلاقیت فوق العاده هستیم/ برای دیدن این دسته گل بومی روی تصویر کلیک کنید

در دیوار(وال) اعضا نیز همچنان شاهد خلاقیت فوق العاده هستیم/ برای دیدن این دسته گل بومی روی تصویر کلیک کنید

2) بالاترین بومی شده: والاترین

با این شرح که خلاقیت در تهیه و تولید و عرضه این سایت به مراتب بالاتر از فیس بوک بومی است.

تصویری از صفحه نخست والاترین، دستاورد بومی برادران سایبری داخلی (اجماعا صلوات)

تصویری از صفحه نخست والاترین، دستاورد بومی برادران سایبری داخلی (اجماعا صلوات)

آدرس والاترین بدون فیلتر: http://valatarin.net/

رتبه کمر شکن در الکسا: ۹۸۵(اینجا ببینید)

اوج خلاقیت در طراحی صفحات ویژه کاربران به چشم میخورد

اوج خلاقیت در طراحی صفحات ویژه کاربران به چشم میخورد

3) فرند فید بومی شده: فرند فا

آدرس: http://www.friendfa.com/

رتبه در الکسا: ۸۴۴(اینجا ببینید)

برای دیدن در ابعاد واقعی کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد واقعی کلیک کنید

4) یاهو مسنجر بومی شده: نرم افزار چت ایطاها (نسخه ۲٫۶۵)

این نرم افزار فوق حرفه ای را هم می توانید از این ادرس دنلود کنید: http://etaha.etaha.com

نرم افزار چت ایطاها(یاهو مسنجر بومی شده)

نرم افزار چت ایطاها(یاهو مسنجر بومی شده)

5) یاهو مسنجر بومی شده۲: مسنجر ملی ایرانیان

این مسنجر فوق العاده رو هم میتونید از اینجا دنلود کنید:http://l4i.com/

دنلود مسنجر ملی ایرانیان!

دنلود مسنجر ملی ایرانیان!

فقط نمیدونم چرا تو تبلیغ "مسنجر ملی ایرانیان" طرف قیافه ش ـ به قول دکتر پورفوسور (!) حسن عباسی ـ انگولاسکسنه :D

فقط نمیدونم چرا تو تبلیغ "مسنجر ملی ایرانیان" طرف قیافه ش ـ به قول دکتر پورفوسور (!) حسن عباسی ـ انگولاسکسنه 😀

6) نسخه بومی شده ریپدشیر: ریپدباز

دیگه از شرح نوشتن خسته شدم… لا مصب یه سری نوآوری و خلاقیت داریم ما تو مرز و بوم پر گهر چشم جهانو خیره کرده

ریپدشیر بومی شده: ریپدباز

ریپدشیر بومی شده: ریپدباز

7) نسخه بومی ریپدشیر۲: تک شیر

اینو میخوام بزارم، اول تک شیر ایرانی رو عکسشو میزارم بعد عکس ریپدشیر اورجینالو… مردونه نگاه کنید ببینید این خلاقیت سایبری چه کرده… اصلا لوگو رو هم با خلاقیت ویژه زدیم؛ که در نوع خودش البته بی نظیره… ما دیگه کپی لوگو نداشتیم.

تک شیر: نسخه بومی ریپدشیر

تک شیر: نسخه بومی ریپدشیر

مقایسه لوگوی تک شیر(از دستاوردهای علمای بومی سایبر) و ریپدشیر

مقایسه لوگوی تک شیر(از دستاوردهای علمای بومی سایبر) و ریپدشیر

باز هم هست که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب نمیزنم:

نشرینه: http://nashrine.com/

فیس فید(مخلوط فرندفید و فیس بوک): http://facefeed.ir/

و…..

منم مثل هر ایرانی آرزو دارم اسم کشورم تو دنیا بدرخشه، دیده بشه …. اگر یاهو امریکایی، منم یه سایتی کشورم داشته باشه که تو دنیا کلی کاربر داشته باشه.

اما میدونید چرا ریپدشیر، فیس بوک، یاهو و…. تو دنیا موفق میشن، اما شما با این همه بودجه و حمایت به هیچ جا نمیرسید؟

قاعدتا فیس بوک و بالاترین و و…. فیلترن، باقیشون هم یه روز در میون لنگر میافته تو خلیج فارس درست رو اون سیمی که گوگل و یاهو رو ساپورت میکنن قطع میشه…

اما این سایتا ماشالله عین برق بالا میان… تو این فارس فیس و… شما هم دختره دیگه کم مونده عکس ….بزاره فیلترم نمیشه!

دلیل داره عزیزان. اونها با سسرمایه شخصی اولش را افتادن.

سیستمی رو راه اندازی کردن که توش فرصت ها برابر توزیع شده و رقابت حرف اول رو میزنه، تو فضای رقابتی نخبه های هر حوزه خودشون رو نشون میدن و تو دنیا حرفی برای گفتن دارن، اما شما این فرصتو نمیدید.

هزار سالم بودجه های مملکتو اینطور حیف و میل کنید…. به جایی نمیرسید…

حالا برو والاترین و فارس فیس و هدهد و… را بنداز… برادر من، اینا دیگه باتوم و دستبند و اشک آور نیست… اینجا حرف اولو خلاقیت و فکر برتر میزنه. خود دانی…

تجارت وحشت: بررسی یک قرن سینمای وحشت جهان

فروردین ۶م, ۱۳۹۱ No comments

این مطلب را برای یکی از نشریات تهیه کرده بودم. متاسفانه استقبال چندانی نشد، اینجا میگذارم شاید روزی به درد کسی بخورد. تمنا دارم اگر از اینجا مطلبی را لطف کرده و در جایی استفاده کردید حتما با لینک و ذکر منبع انجام شود.

top


تجارت وحشت(۱): یک قرن جغرافیای سینمای وحشت

تجارت وحشت(۲): دهه های وحشت: بررسی سال به سال تولید سینمای وحشت از ۱۸۹۶ تا کنون

تجارت وحشت (۳): سوداگری ترس(بررسی بودجه و فروش سینمای وحشت)

اولین بار که مردم بابت ترسیدن روی صندلی سینما پول پرداخت کردند سال های پایانی قرن ۱۸ میلادی بود. در آن سال ها فرانسه طلایه دار وحشت های مصنوعی بود. سال های گذشت و از نیمه قرن نوزده به این سو، فیلمسازان بزرگ دنیا بیشتر برای ترساندن مردم سرمایه گذاری کردند و البته سود بیشتری هم کسب کردند. از مجموع حدود ۷ ژانر عمده سینما(تراژدی، علمی تخیلی، اپیک یا حماسی، جنایی، درام، گنگستر،وحشت)، زانر وحشت(Horror fiction) یکی از سود آور ترین و کم خرج ترین گونه های هنری به شمار می رود.

به طوری که برای مثال ساخت فیلم فعالیت فراطبیعی یک(۲۰۰۷) با بودجه ۱۵ هزار دلاری، نزدیک به ۱۹۳ میلیون دلار فروش داشت. فروش این فیلم نزدیک به ۱۳ هزار برابر بودجه آن بوده!

در اینجا این فیلم ها با نگاهی هنری بررسی نشدند بلکه تنها تعداد و بودجه و فروش آنها مورد بحث است. در اینجا تولید و فروش فیلم هایی که در گونه هنری وحشت طبقه بندی شدند از ۱۸۹۶ تا کنون ، طی حدود یک قرن مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آنکه در این سال ها نزدیک به ۳۴۰۰ اثر شاخص در این سینما در جهان تولید شده است. اگر حداقل زمان هر کدام از این اثار را ۹۰ دقیقه در نظر بگیریم به عبارتی ۵ هزار و ۱۰۰ ساعت سینمای وحشت طی این یک قرن تولید شده. یعنی هر سال نزدیک به ۴۵ ساعت فیلم ترسناک تهیه و عرضه شده است.

دراین پرونده به صورت خلاصه تولید فیلم های ژانر وحشت بر اساس کشور تولید کننده و سال تولید مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی بر اساس دهه های میلادی طبقه بندی شده است. در پایان نیز وضعیت بودجه و فروش ۵۵ اثر شاخص این سینما مورد بررسی قرار گرفته است

r

منابع اطلاعات: IMDB- Wikipedia- Boxofficemojo