Archive

Archive for July, 2014

امپراتوری بانک ها در ایران: بانک تجارت

مرداد ۳م, ۱۳۹۳ ۲ comments

*توضیح:برای تهیه این مجموعه حدودا سه ماه زمان صرف کردم. این مجموعه تحت عنوان “امپراتوری بانک ها در ایران-بخش نخست” حدودا ۴۳۰ صفحه ای به دلایلی نا تمام ماند. به صورت بخش بخش این مجموعه رااینجا منتشر میکنم تا شاید بدرد کسی بخورد یا شاید کسی حوصله کند و این مجموعه را تمام کند. توجه داشته باشید که اطلاعات مربوطه از سایت بورس (در آخرین ماه سال ۱۳۹۲ یعنی اسفند) و روزنامه رسمی و… تهیه شده که تمامی منابع در پانویس ها آمده است. ممکن است تغییراتی اتفاق افتاده باشد.

بخش هایی که با میان تیتر جدا شدند نام شرکت های سهامدار هر بانک در بورس اوراق بهادار تهران است.

نتایج این مجموعه را که در مجموعه اصلی در ابتدا آمده بعد از گذاشتن اطلاعات مربوط به ۲۸ بانک فعال در کشور منتشر خواهم کرد.

 

بانک تجارت در کنار بانک ملت، محصول انقلاب اسلامی ایران است. این بانک بنا بر لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها[۱] مصوب مهرماه ۱۳۵۸ از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی در تاریخ ۲۹ آذرماه سال ۱۳۵۸ تاسیس و سپس در سال ۱۳۶۰ بانک ایران و روس نیز به آن افزوده شد.

بر اساس آخرین آمار، مجموع دارایی های بانک تجارت در پایان سال ۱۳۹۱  بالغ بر ۶۱۱ بیلیون و ۷۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است. این بانک در کشور یکهزار و ۸۶۱ شعبه و در خارج کشور دارای دو شعبه است. نیروی انسانی آن نیز بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۳۲ نفر در پایان سال ۱۳۹۱ ذکر شده است.

ابتدا به سراغ ترکیب هیات مدیره شرکت بانک تجارت برویم. هیات مدیره این بانک را: مجیدرضا داوری به ش م ٣٢۵۶۶۶٨١٩۴ به نمایندگی شرکت بین المللی عمران رضوی به شناسه ملی ١٠١٠٢۴٠٨۵۵٩ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رنجبر فلاح به ش م ٣٠۵٠۵٨٩٢۴٨ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت یزد به شناسه ملی ١٠٨۶٠١٧۶٧٩١ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سید رحمت اله اکرمی به ش م ۴۵۶٩٢٩۵۴٠١ به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک دولتی به ش م ٣٧۶٢١٢٨۶٣۴ به نمایندگی صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ١٠١٠٣٠٣٧۵٧٠ به سمت عضو هیئت مدیره  تشکیل میدهند.[۲]

شرح دولت جمهوری اسلامی ایران که واضح است، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت یزد نیز جزو شرکت های استانی توزیع سهام عدالت است. درباره شرکت بین المللی عمران رضوی پیش از این و در بخش بانک ملت بحث شده است. اما صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، چنانکه در سایت این مجموعه عنوان شده این صندوق به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان ، ازکارافتادگان و وظیفه بگیران بانک ها، بر اساس لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ ۲۵/۴/۵۹شورای انقلاب تاسیس گردید که در حال حاضر پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات جانبی به بیش از ۹۸۷۰۰ نفر از بازنشستگان ،از کارافتادگان و وظیفه بگیران سیستم بانکی کشور را عهده دار است.[۳]

شرکت ارتباطات سیارایران

شرکت ارتباطات سیار ایران برای عموم مردم به عنوان سرویس دهنده همراه اول آشناست، این شرکت جزو سهامداران بانک تجارات در بورس اوراق بهادار تهران است. اعضای هیات مدیره آن به این شرح است: مسعود مهردادی به شماره ملی ٠٠۴٨٧٠٠۴٢٨ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره ،مظفر پوررنجبر به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شماره ملی ۴٨٩٩٣۴٧۶۵٠ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ،حمیدرضا رفیعی به شماره ملی ٢٠۶٢٨٨٧٣۵٣ عضو غیر موظف، وحید صدوقی به شماره ملی ١١٨٩٣٠٧۵٧١ عضو موظف، رسول سرائیان ١٢٨١۶٨۶٧۵١ عضو موظف، ناصر یوسف پور ۴٠۵٠١٢۵٧٠۶ عضو موظف و  محمد روح اللهی به شماره ملی ٠٠۴٢٩۶١۶١٠ عضو موظف. [۴]

در این بین نام شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که جزو هیات مدیره بانک کارآفرین، از مرتبطین هیات مدیره شرکت های بانک پاسارگاد و… است که در بخش های دیگر نیز به آن پرداخته شده است.

شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان

این شرکت نیز مانند بسیاری از شرکت هایی که در اینجا به آنها اشاره شده است در حلقه دوم و سوم هیات مدیره های زیر مجموعه خود دارای ارتباطاتی است. سرمایه گذاری گنجینه شایستگان از جمله سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران است و شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠٢٣ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی ٠٠۴٧۵۴١٣۵٠ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سروش گستر هیرسا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠١٩ به نمایندگی حامد حسینی راد به کدملی ٠٠٧٨٧٠٢٩۵١  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت گسترش اقتصادی نفیس به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵۴١ به نمایندگی حسن سیفیان به کدملی ۴٩١١٠٢۵٢٩٨  ، شرکت تدبیر گستر تات به شناسه ملی١٠٣٢٠٧۶۴٩٨٠ به نمایندگی مصطفی علی پور به کدملی ٢٢٧٩۵٢٢۶٣٢، شرکت گسترش تجارت ثمرا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٢۶٧١ به نمایندگی بهاره عامری به کدملی ٠۴۵٣۴٩٣١۴٩  و شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠٢٣ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی ٠٠۴٧۵۴١٣۵٠ به سمت رئیس هیئت مدیره، ترکیب هیات مدیره آن را تشکیل می دهند. [۵]

محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ٠٠۵۶٣٠۴۵۶٠ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی حاجی باقر به شماره ملی ٠٠۵٠٢٨٠۵١١ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهاره عامری به شماره ملی ٠۴۵٣۴٩٣١۴٩ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ترکیب هیات مدیره شرکت بنیان گستر کاوا را تشکیل میدهند. [۶]

هیات مدیره شرکت سروش گستر هیرسا نیز از ترکیب: شرکت گسترش تجارت ثمرا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴١٨٣ با نمایندگی رضا بهمن آبادی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧٠۴٠ با نمایندگی بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٩ با نمایندگی حامد حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره تشکیل شده است. [۷]

اعضای هیات مدیره شرکت گسترش اقتصادی نفیس از این قرار است: شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧٠۴٠ با نمایندگی بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٩ با نمایندگی حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴۵۵۵ با نمایندگی مصطفی علی پور به سمت مدیرعامل. [۸]

اعضای هیات مدیره شرکت تدبیر گستر تات را نیز: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٧ با نمایندگی حسن سیفیان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٩ با نمایندگی حامد حسینی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص بشماره ثبت ٢٢٧٠۴٠ با نمایندگی بهاره عامری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل می دهند. [۹]

و در پایان هیات مدیره شرکت گسترش تجارت ثمرا  از ترکیب: شرکت سروش گستر هیرسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٧ با نمایندگی بهاره عامری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت تدبیر گستر تات سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴۵۵۵ با نمایندگی حسین بوذرجمهری عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت بنیان گستر کاوا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧٩ با نمایندگی حامد حسینی راد به سمت رئیس هیئت مدیرهتشکیل شده است. [۱۰]

شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان

رابطه شرکت های تشکیل دهنده هیات مدیره این شرکت نیز شباهت زیادی به روابط شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان دارد. سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان جزو سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران است و هیات مدیره آن از: شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۵٧٩٢ با نمایندگی سینا اسدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، شرکت نگین اندیشه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ٣٨٩۵٩٢ با نمایندگی امیر خرمی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۵٧٩۵ با نمایندگی مجید محسنی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۶٣١٠ با نمایندگی علیرضا جهانمردی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت  بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ٣٨٩۵٩٢ با نمایندگی حسن حسینی راد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل شده است. [۱۱]

در مورد شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۵٧٩۵ دو نکته مبهم وجود دارد. طبق نامه شماره: ۴۲۶۳۶/ت۹۰/۳۲  اداره ثبت در مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۰، شرکت هورداران اندیشه پارس به شماره ثبت ٣۵۵٧٩۵  در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۰ منحل شده است. [۱۲]  این شماره ثبت یعنی٣۵۵٧٩۵ برای شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق که جزو اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان است ذکر شده است.  

یک شرکت دیگر به نام شرکت یکتا سازان ماهان جنوبشرق سهامی خاص به شماره ثبت ٣۴٩۴۴۵ و شناسه ملی ١٠١٠٣٩۶۶٩١٢ در روزنامه رسمی ثبت شده است که اگرچه شماره ثبت آن با شماره ثبت آگهی شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان برابر نیست اما نام آن برابر است. اعضای هیات مدیره آن را: آقای احمد وحیددستجردی به شماره ملی ٠٠٣۵۵٠٢٩٢۴ و آقای رستم قاسمی به شماره ملی ۶۵٧٩٧٢۶٩٧٠ و آقای علی اصغر نوروزی به شماره ملی ۴۵٩١٩۶٧۵٧٣ و آقای حسین خالقی محمدی به شماره ملی ٠٠۴٩۴٨٨٢۴۴ و شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ٢۶٩۴٨٩ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی تکیل می دهند. این آگهی به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ در اداره ثبت، ثبت شده است و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ منتشر شده[۱۳] همین شرکت بنا بر آگهی که تاریخ ثبت آن در اداره ثبت ۱۳/۲/۱۳۹۱ بوده و در مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ در روزنامه رسمی منتشر شده اعضای هیات مدیره خود را به این شرح معرفی کرده: شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی بسمت رئیس هیئت مدیره،  شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین خالقی محمدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین خالقی محمدی به نمایندگی از شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص بسمت مدیرعامل [۱۴]

هیات مدیره شرکت یکتا سازان سروش امید از: شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی سینا اسدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی امیر خرمی شاد بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب سهامی خاص با نمایندگی محمدحسن بیات بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل شده است. [۱۵]

بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ٣٨٩۵٩٢  طبق نامه شماره ۴۹۶۲۱/۹۰ت/۳۲ اداره ثبت موره ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ نام خود را به “نگین اندیشه البرز” تغییر داده است. [۱۶]  در مورخ ۹ مرداد ۱۳۹۱ شرکت نگین اندیشه البرز  را به این شرح انتخاب کرده است: شرکت بهامین تجارت مهر سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵٩٣٢٢ با نمایندگی مهدی ترکمان دهنوی،  شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵۵٧٩٢ با نمایندگی امیر خرمی شاد و شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ٢٩٢۶٠١ با نمایندگی سینا اسدی. [۱۷]

مساله عجیب این است که نام شرکت نگین اندیشه البرز قبلا بهامین تجارت مهر بوده، پس از تغییر نام بهامین تجارت مهر به نگین اندیشه البرز، نام بهامین تجارت مهر خود جزو اعضای هیات مدیره نگین اندیشه البرز است!

اما یکتاسازان اورامان شمال غرب. اعضای هیات مدیره شرکت یکتاسازان اورامان شمال غرب را: شرکت سرمایه گذاری نگین اندیشه البرز سهامی خاص با نمایندگی امیر خرمی شاد بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت یکتاسازان سروش امید سهامی خاص با نمایندگی سینا اسدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت یکتاسازان ماهان جنوب شرق سهامی خاص با نمایندگی علی اکبر اصل دانشورسردرود بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل می دهند. [۱۸]

شرکت سرمایه گذاری یمین

طبق نامه شماره ١٣٩٢٣٠۵٠٠٩٠۶٠٠٠٠٣۶ اداره ثبت در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ نام این شرکت به نام فعلی تغییر کرده است[۱۹]. اعضای هیات مدیره سرمایه گذاری یمین را: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠٠۴ به نمایندگی اردشیر مردان پور به کدملی ۵١٧٩٣٨٧٣٧١ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٢۶۶٧ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی ٠٠٧١۶٨۴١٢٣ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢۴٧۶٣٧ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به کدملی ۶٣١٩٩٢٣٧٣٣ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧٨٧٨١٢ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی ٠۴٩٣۴٠۴٣٨۴ به سمت عضو هیئت مدیره مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢۴۵۶١۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی کله به کدملی ١٢۶٣٢۶٩٠٩۵ به سمت عضو هیئت مدیره تشکیل میدهند. [۲۰]

شرکت گیتی گتسر لیو در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱  تاسیس شده است.[۲۱] هیات مدیره شرکت گیتی گستر لیو عباتند از: شرکت آتیه سازان میشا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴١٨١ با نمایندگی نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی اردشیر مردان پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی عباسعلی شریفی کله بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. [۲۲]

آتیه سازان میشا نیز در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ تشکیل شده است. [۲۳]اعضای هیات مدیره شرکت آتیه سازان میشا نیز از: شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص با نمایندگی اردشیر مردان پور به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی عباسعلی شریفی کله بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل شده است. [۲۴]

هیات مدیره شرکت افق گنجینه ایرانیان متشکل است از: شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی علی حاجی باقر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه گنجینه پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی منصور رضائی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. [۲۵]

شرکت تامین اندیش کاسپین در مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۱  تاسیس شده است. [۲۶]  اعضای هیات مدیره تامین اندیش کاسپین را:  شرکت افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧۶١١٣ با نمایندگی نفیسه دروکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام به شماره ثبت ٢٣٩۵١۵ با نمایندگی فاطمه کرمی به سمت مدیرعامل و شرکت گیتی گستر لیو سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣۴٧۵ با نمایندگی اردشیر مردان پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل میدهند. [۲۷]

اعضای هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات تابا را نیز: نفیسه رودکی به شماره ملی ٠۴٩٣۴٠۴٣٨۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری یمین به شناسه ملی ١٠١٠٢٨٠٣٠٣۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدجهانگیر آقازاده به شماره ملی ١٧۵١٢۶٣۴۶٠ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢۴٧۶٣٧ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عزیزلله نور به شماره ملی ٠٠۴٧٢٧١۵۶۶ به نمایندگی از شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٠٠۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل دادند. [۲۸]

شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد

تشابه تواریخ تاسیس شرکت های عضو هیات مدیره و ارتباط زیر مجموعه ها در حلقه دوم و سوم هیات مدیره ها در شرکت توسعه اعتماد شباهت زیادی به شرکت یمین دارد. ابتدای خود شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد را بررسی می کنیم؛ اعضای هیات مدیره این شرکت را: ، غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶٨٩۶۴٢٩٩١ به عنوان نماینده شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٨٨٩ و شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به شماره ملی ٠٠۵١٢۴٢١۶٨ بعنوان نماینده شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶۴٩۶٠ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی مسیبی بهروز به شماره ملی ٠٣٢٠٢٣٧۵٠٨ به عنوان نماینده شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵٣٧ به سمت عضو هیئت مدیره ، علی بهاری فر به شماره ملی ۶٣١٩٨٨٨٠٢۴ بعنوان نماینده شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره، محمدجواد سلیمی به شماره ملی ١٢٩٠۴۴١٨٧١ به عنوان نماینده شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٨٠٠١ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل میدهند. [۲۹]

شرکت امید توسعه پادنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٠٨٨٩ و شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱  تاسیس شده است [۳۰] و اعضای هیات مدیره آن را: شرکت شرکت توسعه اقتصاد راد سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴٩٩٩ با نمایندگی  بابک مدیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی عام به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی  محسن قادری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت شرکت توسعه خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴۵۵١ با نمایندگی  حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره تشکیل دادند. [۳۱]

شرکت توسعه سروش خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶۴٩۶٠ نیز در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱  تاسیس شده است [۳۲] و اعضای هیات مدیره آن را: شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی  سید محمد رضوی بسمت مدیرعامل، موسسه توسعه اقتصاد راد به شماره ثبت ۴٢۴٩٩٩ با نمایندگی حمیدرضا حاتمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ با نمایندگی  بابک مدیری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل دادند. [۳۳]

شرکت پویا توسعه اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵٣٧ در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ تاسیس شده است [۳۴] و اعضای هیات مدیره آن را: شرکت شرکت توسعه اقتصاد راد سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴٩٩٩ بانمایندگی  حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی  سید حجت اله قریشی بسمت مدیرعامل و شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ با نمایندگی  بابک مدیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل دادند. [۳۵]

شرکت توسعه فن آوران بهرامه (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٣۵۵۶ نیز در تاریخ  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱  تاسیس شده است[۳۶] و اعضای هیات مدیره آن عبارتند از:  غلامحسن تقی نتاج ملکشاه ۵۶٨٩۶۴٢٩٩١ به نمایندگی شرکت امید توسعه پادنا ١٠٣٢٠٧۶٠٨٨٩ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون ٠٠۵١٢٣٢١۶٨ به نمایندگی شرکت توسعه اعتماد ١٠١٠٢۶٨٣۴٧۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدجواد سلیمی ١٢٩٠۴۴١٨٧١ به نمایندگی شرکت توسعه اقتصاد راد ١٠٣٢٠٧۶٨٠٠١ به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی کامل نیا ٠٩٣٨٩٨٠٩٩٨ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل. [۳۷]

شرکت توسعه اقتصاد راد (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۶٨٠٠١ هم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ تاسیس شده است [۳۸] و اعضای هیات مدیره آن عبارتند از: شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴٣٣٩ با نمایندگی  محمد گشانی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت امید توسعه پادنا سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢٣٧۵٣ با نمایندگی  بابک مدیری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی  حمیدرضا حاتمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴٢۴٣٣٩ با نمایندگی محمد گشانی به نمایندگی از به سمت مدیرعامل. [۳۹]

شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

این شرکت طبق صورتجلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۱ که اطلاعات آن در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۱  در روزنامه رسمی منتشر شده است نام خود را به نام فعلی یعنی « سرمایه گذاری سامان مجد » تغییر داده است. [۴۰] طبق آخرین آگهی این شرکت، اعضای هیات مدیره آن را: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی ١٠١٠٢٢٣۶۵۵٨، شرکت بازرگانی غدیر سپهر به شناسه ملی١٠١٠٢٨٨۶۶١٨ ، شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ١٠١٠٣١٢٨٣۴۵ ، شرکت ثامن ارتباط عصربه شناسه ملی ١٠١٠٣١۵۶٢٢٠ وسیدمحسن هاشمی به شماره ملی ٠۴٩١٠٠۶٠٢٠ تشکیل می دهند. [۴۱]

هیات مدیره شرکت بازرگانی غدیر سپهر را: تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ١٠١٠٢٢٣۶۵۵٨ به نمایندگی سیدحسام الدین نوابی به کدملی ١٢٩١٣۴١٠١٣ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سامان مجد به شناسه ملی ١٠١٠٢٨۴۴٧٧٢ به نمایندگی خلیل چیت سازبروجردی به کدملی ۴٢٨۴١٣۵۶۶١ به سمت مدیرعامل، شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی ١٠١٠٣١۵۶٢٢٠ به نمایندگی علیرضا اتابکی به کدملی ٠٠۴٢٧٧٣٢٩۶ ، شرکت شاینی پرل به نمایندگی حمیدرضا صانعی به کدملی ١١۵٩۴٩١۵٨۵ و شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ١٠١٠٣١٢٨٣۴۵ به نمایندگی ابوالقاسم حاجی رزاق به کدملی ٠٠۴٣١٢٢۴١٨  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل میدهند. [۴۲]

شرکت ثامن سازه عرش دیگر عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان مجد است که اعضای هیات مدیره آن را: کاظم خسروآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،  حمیدرضا رمضانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با نمایندگی  جمشید اسحاقی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت بازرگانی غدیر سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ٢۴٨٠۶٠ با نمایندگی  سید محمد طاهری به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سامان مجد سهامی خاص با نمایندگی  مهدی صالحی به سمت عضو هیئت مدیره تشکیل دادند. [۴۳]

شرکت ثامن ارتباط عصر عضو دیگر هیات مدیره سامان مجد دارای هیات مدیره زیر است:شرکت بازرگانی غدیر سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ٢۴٨٠۶٠ با نمایندگی  فریدون احمدی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شماره ثبت ١٢۶٠٢ با نمایندگی  محمود مردانی گرم دره به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ثامن سازه عرش سهامی خاص به شماره ثبت ٢٧٧٢١٨ با نمایندگی  محمدرضا فرخ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت شاینی پرل بامسئولیت محدود با نمایندگی  امیر صحت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سامان مجد سهامی خاص با نمایندگی  محمد مردانی شهربابک به سمت عضو هیئت مدیره [۴۴]

شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار

تقریبا مشابه شرکت های قبلی، اعضای حقوقی هیات مدیره سیمای توسعه کار را نیز شرکت هایی تشکیل می دهند که در هیات مدیره یکدیگر حضور دارند. هیات مدیره این شرکت که از جمله سهامداران بانک تجارت به شمار می رودرا: شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص ب ش م ١٠٣٢٠٧٨٧١٣٠ با نمایندگی حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص به ش م ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۱۱ با نمایندگی حسین نویدی چافی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت طلیعه سروش پایدار به ش م ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۲۶ سهامی خاص با نمایندگی فاطمه کرمی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل دادند. [۴۵]

شرکت امین اعتماد پیشرو؛ اعضای هیات مدیره آن عبارت است از: شرکت طلیعه سروش پایدار با نمایندگی حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره،شرکت سیمای توسعه کار با نمایندگی فاطمه کرمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین اعتماد زاگرس با نمایندگی حسین نویدی چافی به سمت عضو هیئت مدیره. [۴۶]

هیات مدیره شرکت تامین اعتماد زاگرس را: شرکت طلیعه سروش پایدار سهامی خاص با نمایندگی حسین نویدی چافی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی حمید احمدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل دادند.[۴۷]

هیات مدیره شرکت طلیعه سروش پایدار عبارت است از: شرکت امین اعتماد پیشرو سهامی خاص با نمایندگی حمید احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سیمای توسعه کار سهامی خاص با نمایندگی مریم محسنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  و شرکت تامین اعتماد زاگرس سهامی خاص با نمایندگی اکبر محسنی به سمت عضو هیئت مدیره [۴۸]

شرکت شهریارمهستان

شهریار مهستان از جمله سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران است. اعضای هیات مدیره آن را: مسعود مهردادی به ک م ٠٠۴٨٧٠٠۴٢٨ به نمایندگی شرکت گنجینه اعتماد پارس به ش م ١٠٣٢٠٢۴۶۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، ، سیدمحمدرضا شهاب الدین به ک م ٠٠۴۴۴٧٣۴٩۴ به نمایندگی شرکت مهرگستر یمین پارس به ش م ١٠٣٢٠٢٢۴٠۵٠ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمدرضا مدرس خیابانی به ک م ٠٠۵۶٣٠۴۵۶٠ به نمایندگی شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش م ١٠٣٢٠٢٣٠٨۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره، عباسعلی قاسمی به ک م ٠٨٣٩٠٨١۴۵۶ به نمایندگی شرکت توسعه بهسان بهرامن به ش م ١٠٣٢٠٧۴۴٠۵١ به سمت عضو هیئت مدیره و علی حاجی باقری به ک م ٠٠۵٠٢٨٠۵١١ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به ش م ١٠١٠٣٩٨۴٠۴٨ به سمت مدیرعامل تشکیل دادند. [۴۹]

شرکت گنجینه اعتماد پارس بر اساس تصمیم ۲ دیماه ۱۳۹۱ نام خود را به ” توسعه اقتصادی سبا”  تغییر داده که این تصمیم در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۱ در روزنامه رسمی منتشر شده است. [۵۰] اعضای هیات مدیره این شرکت را: مسعود مهردادی بشماره ملی ٠٠۴٨٧٠٠۴٢٨ بنمایندگی از شرکت مهر گستر یمین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢٢۴٠۵٠ بسمت رئیس هیات مدیره ، مسعود گشته به شماره ملی ٠٠٣۶۴٩۶٢۴٣ بنمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢٣٠٨۴۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ، محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ٠٠۵۶٣٠۴٧۶٠ بنمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠١٠٣٩٨۴٠۴٨به سمت مدیر عامل ، محمد حیدری به شماره ملی ٠٠۴٧۵۴١٣۵٠ بنمایندگی از شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) بشناسه ملی ١٠١٠٣٠۴۵۵۵٨ و محمدعلی یزدان جو بشماره ملی ١٢۶٢۶٣٠۵۶٨ بنمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۴۴٠۵١  تشکیل دادند. [۵۱]

هیات مدیره شرکت مهرگستر یمین پارس را: شرکت سرمایه گذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا مدرسخیابانی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی علی حاجی باقر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی عبدالرضا اردستانی رستمی به سمت عضو هیئت مدیره تشکیل میدهند. [۵۲]

اعضای هیات مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به این شرح است: شرکت سرمایه گذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی بسمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی علی حاجی باقر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مهر گستر یمین پارس سهامی خاص با نمایندگی میرزا سرلک بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. [۵۳]

هیات مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن متشکل است از:  شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵٢٣١٧ با نمایندگی علی حاجی باقر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧٣١١۶ با نمایندگی عبدالرضا نمازی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧۵٨٢٩ با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رئیس هیئت مدیره[۵۴]

هیات مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس از: شرکت شهریار مهستان سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧٣١١۶ با نمایندگی امیررضا حیدری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧٢٨٧١ با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رئیس هیئت مدیره تشکیل شده است. [۵۵]

شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام)

شرکت بانک پاسارگاد نیز از جمله سهامداران بانک تجارت در بورس اوراق بهادار تهران است از آنجا که به موضوع این شرکت در بخش بانک پاسارگاد به صورت مفصل پرداخته شده است، در اینجا برای جلوگیری از اطاله مطلب از تکرار آن خودداری می شود.

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است


[1] : برای مشاهده رجوع شود به این لینک

[۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٧٠، صفحه ۳۱

[۳] : رجوع شود به سایت صندوق در این آدرس

[۴] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٩٧٢، صفحه ۲۳

[۵] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٣۵، صفحه ۵۱

[۶] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵٧٣، صفحه ۳

[۷] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٣١، صفحه ۱۵

[۸] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧۴۶، صفحه ۲۵

[۹] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٣٣، صفحه ۲۶

[۱۰] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧۵۵، صفحه ۴

[۱۱] : روزنامه رسمی، شماره  ١٩۶١٨، صفحه ۱۷

[۱۲]  :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵٠٩ ، صفحه ۳۲

[۱۳] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵۶٢ ، صفحه ۲۹

[۱۴] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵٧۴ ، صفحه ۵۹

[۱۵] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٠٣، صفحه ۱۸

[۱۶] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵۴٧ ، صفحه ۳۷

[۱۷] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٠٧ ، صفحه ۲۷

[۱۸] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩٧٠٧، صفحه ۲۷

[۱۹] :روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠۵۵ ، صفحه ۵۴

[۲۰] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶۶۴ ، صفحه ۲۲

[۲۱] :روزنامه رسمی، شماره١٩۵٧٣  ، صفحه۴

[۲۲] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٧٧ ، صفحه ۱۴

[۲۳] :روزنامه رسمی، شماره  ١٩۵٧۶، صفحه ۸

[۲۴] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٧١ ، صفحه ۲۲

[۲۵] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶۴٧ ، صفحه ۲۵و شماره ١٩٧١٢ ، صفحه ۱۹

[۲۶] :روزنامه رسمی، شماره ١٩۶١۴ ، صفحه ۱۱

[۲۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٧١ ، صفحه ۲۹

[۲۸] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠۴٢، صفحه ۳۱

[۲۹] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٣٩، صفحه ۲۱

[۳۰] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٧۵، صفحه ۱۸

[۳۱] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٠۴، صفحه ۱۴

[۳۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨١، صفحه ۱۷

[۳۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧۴٨، صفحه ۲۵

[۳۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨٠، صفحه ۱۰

[۳۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧۴١، صفحه ۲۰

[۳۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨٠، صفحه ۱۱

[۳۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩٣٠، صفحه ۱۹

[۳۸] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨٢، صفحه ۳

[۳۹] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٠۶، صفحه ۱۵

[۴۰] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨٣، صفحه ۳۰

[۴۱] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٩١، صفحه ۲۶

[۴۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧١٠، صفحه ۲۸

[۴۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶۴۶، صفحه ۲۷

[۴۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٨۴، صفحه ۱۸ و شماره ١٩۶٨٨، صفحه ۳۴

[۴۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٠٧، صفحه ۱۴

[۴۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩١٢، صفحه ۲۹

[۴۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩۴۶ ، صفحه ۲۹

[۴۸] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٩٧ ، صفحه ۲۰

[۴۹] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٢٩، صفحه ۲۹

[۵۰] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٨١، صفحه ۲۰

[۵۱] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩٢٧، صفحه ۱۹

[۵۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٩۶، صفحه ۱۹

[۵۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٠٩، صفحه ۱۴ و صفحه ۱۲

[۵۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٩۶، صفحه ۱۹

[۵۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٨۴، صفحه ۱۱

 

امپراتوری بانک ها در ایران: بانک سینا

تیر ۳۱م, ۱۳۹۳ No comments

*توضیح:برای تهیه این مجموعه حدودا سه ماه زمان صرف کردم. این مجموعه تحت عنوان “امپراتوری بانک ها در ایران-بخش نخست” حدودا ۴۳۰ صفحه ای به دلایلی نا تمام ماند. به صورت بخش بخش این مجموعه رااینجا منتشر میکنم تا شاید بدرد کسی بخورد یا شاید کسی حوصله کند و این مجموعه را تمام کند. توجه داشته باشید که اطلاعات مربوطه از سایت بورس (در آخرین ماه سال ۱۳۹۲ یعنی اسفند) و روزنامه رسمی و… تهیه شده که تمامی منابع در پانویس ها آمده است. ممکن است تغییراتی اتفاق افتاده باشد.

بخش هایی که با میان تیتر جدا شدند نام شرکت های سهامدار هر بانک در بورس اوراق بهادار تهران است.

نتایج این مجموعه را که در مجموعه اصلی در ابتدا آمده بعد از گذاشتن اطلاعات مربوط به ۲۸ بانک فعال در کشور منتشر خواهم کرد.

 

پیش از اینکه در سال ۱۳۸۷ به عنوان بانک معرفی شود موسسه مالی و اعتباری سینا از سال ۱۳۶۴ فعالیت میکرد و یکی از بزرگترین موسسات مالی و اعتباری کشور بود. این بانک را می توان وابسته به بنیاد مستضعفان دانست، ترکیب هیات مدیره و هیات عامل این بانک همچنین سهامداران اصلی آن هم خود موید این ادعاست.

جمع دارایی های این بانک از ۲۸ بیلیون و ۱۲۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ به ۹۳ بیلیون و ۱۱۹ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱ رسیده که خود قابل توجه است. تعداد شعب داخل کشور آن ۲۷۵ شعبه است و در این بانک جمعا ۲ هزار و ۴۲۰ نفر مشغول به کار هستند.

هیات مدیره بانک سینا کم جمعیت است. بر اساس آخرین اطلاعیه این بانک اعضای هیات مدیره شرکت بانک سینا را: کوروش پرویزیان به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ١٠١٠٠١٧١٩٢٠ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، حسین فرزان اصل به نمایندگی از طرف شرکت گسترش الکترونیک سینا به شناسه ملی ١٠١٠٣٢٧١۶٩٢ بسمت عضو هیئت مدیره ، محمد مخبر کد ملی ٢٠٠١٩٧٩٢٨٢ به نمایندگی از طرف بنیاد علوی و حمیدرضا فرتوک زاده کد ملی ٠٠۴۵٧٠٢٩٢۶ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت عضو هیئت مدیره تشکیل میدهند. [۱]

شرکت گسترش الکترونیک سینا را به نوبه خود باید جزو زیر مجموعه بنیاد مستضعفان و بانک سینا دانست. اعضای هیات مدیره آن را: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص با نمایندگی حمید توفیقی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس سهامی خاص با نمایندگی امین شیرکانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی رضا تقی پور انوری به سمت عضو هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تشکیل میدهند. [۲] گفتنی آنکه در مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۲ نام شرکت به “گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا” تغییر یافته است. [۳]

نام بنیاد علوی برای بسیاری از مخاطبان آشناست. بر اساس آخرین اعلام این مجموعه: علی حسنی روزبهانی با کدملی ٠۴۵٠٩۴٣۵٩٣، حمید عسگری بشکانی با کدملی ٠٠۵١۶۵٧٧۴٠ و مریم مسعودی با کدملی ٠۶۵١٨۵٣٣١١ در حال حاضر ترکیب هیات مدیره این بنیاد را تشکیل می دهند. [۴]

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا[۵] نیز از مجموعه های مرتبط بانک سینا به شمار می رود. ترکیب هیات مدیره آن عبارت است از: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ١٠١٠٠١٧١٩٢٠، موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ١٠١٠٠٠۵۶٩٣٣، شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ١٠١٠٢٢٧۵٨١٩

تمامی اعضای هیات مدیره تا اینجا آشناست؛ اما شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران که تا اینجا در باره آن بحثی به میان نیامده است. اعضای هیات مدیره این شرکت را نیز: سعید تاج بخش به کدملی ٠٠٣١٧٢٩٧٧٠ بعنوان نماینده موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ١٠١٠٠٠۵۶٩٣٣ بسمت رئیس هیئت مدیره، پرویز راحت به کدملی ٠٠٣٢٨۵١۶٠١ بعنوان نماینده شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی ١٠١٠٣۶۶٩۶١۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بهنام عزتی اختیار به کدملی ٢٩١١٢۶٣٩١١ به عنوان نماینده شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ١٠١٠١٣۴۵٠٢٢ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، مریم اسحاقیان پور به کدملی ۴۵٧٩٣٢١١۵۴ به عنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ١٠١٠٠١٧١٩٠ بسمت عضو هیئت مدیره و فرامرز ربیعی به کدملی ٠٠٣۶١٧٣٧٠٣ به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ١٠٣۴٠٠۵٨٩١٧ بسمت عضو هیئت مدیره تشکیل می دهند. [۶] که پیش از این در بخش بانک کار آفرین در خصوص شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر بحث شده است.

موسسه بنیاد علوی که در بالا توضیح داده شد از سهامداران بانک سینا در بورس نیز به شمار می رود شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا نیز چون موسسه علوی از سهامداران بانک در بورس است. باقی سهام این بانک در بورس اوراق بهادار به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ١٠١٠٠١٧١٩٢٠ تعلق دارد.

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است


[1] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠١٠٠ صفحه ۲۶ و شماره ٢٠١٠۵ صفحه ۴۱

[۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٢٨، صفحه ۱۴

[۳] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٨٩، صفحه ۲۸

[۴] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٨٣ صفحه ۳۵ و شماره ١٩٨١٠ صفحه  ۳۸

[۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٧٢، صفحه ۲۹

[۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩۵٠،  صفحه ۴۳

امپراتوری بانک ها در ایران: بانک ملت

تیر ۳۰م, ۱۳۹۳ ۱ comment

*توضیح:برای تهیه این مجموعه حدودا سه ماه زمان صرف کردم. این مجموعه تحت عنوان “امپراتوری بانک ها در ایران-بخش نخست” حدودا ۴۳۰ صفحه ای به دلایلی نا تمام ماند. به صورت بخش بخش این مجموعه رااینجا منتشر میکنم تا شاید بدرد کسی بخورد یا شاید کسی حوصله کند و این مجموعه را تمام کند. توجه داشته باشید که اطلاعات مربوطه از سایت بورس (در آخرین ماه سال ۱۳۹۲ یعنی اسفند) و روزنامه رسمی و… تهیه شده که تمامی منابع در پانویس ها آمده است. ممکن است تغییراتی اتفاق افتاده باشد.

بخش هایی که با میان تیتر جدا شدند نام شرکت های سهامدار هر بانک در بورس اوراق بهادار تهران است.

نتایج این مجموعه را که در مجموعه اصلی در ابتدا آمده بعد از گذاشتن اطلاعات مربوط به ۲۸ بانک فعال در کشور منتشر خواهم کرد.

 

 

بانک ملّت، بانکی ایرانی است که پس از انقلاب ۵۷ و پس از ملی شدن همه بانک ها توسط شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸ و مصوبه دیگر این شورا در ادغام همه بانک های تجاری در دو بانک تجارت و ملت تأسیس شد.[۱] در سال ۱۳۸۴، این بانک به عنوان اولین بانک دولتی برای خصوصی سازی آماده شد ودر اسفند ۱۳۸۷ پنج درصد سهام این بانک در بورس تهران عرضه شد که از این میزان ۲٫۵ درصد آن بفروش رسید. در حال حاضر بخش عمده ای از سهام این بانک در بورس اوراق بهادار در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، سازمان خصوصی سازی وشرکت های سهام عدالت استانی قرار دارد. بخش دیگری از سهام آن نیز در اختیار شرکت های وابسته به خود بانک است.

جمع دارایی های بانک ملت در پایان سال ۱۳۹۱ برابر  یک بیلیارد و ۱۸۱ بیلیون و ۷۳۹ میلیارد ریال از سوی بانک اعلام شده است. این بانک در پایان سال ۹۱ در داخل کشور  یکهزار و ۷۷۴ شعبه و در خارج از کشور ۴ شعبه داشته و تعداد کارمندان آن بالغ بر ۲۲ هزار و ۴۹۵ نفر است. اطلاعات کامل این بانک را می توانید در بخش آمار و اطلاعات ملاحظه کنید.

بانک ملت سهامدار بانک ملت

دو شرکت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت و گروه مالی ملت که جزو سهامداران بانک ملت در بورس قرار دارند، خود از شرکت های وابسته به بانک ملت هستند. صندوق تامین آتیه کارکنان که در تمام سازمان های بزرگ معمولا وجود دارد، اما شرکت گروه مالی ملت.گروه مالی ملت به شماره ثبت ٢٣٩۴٠۶ و شناسه ملی ١٠١٠٢٨٠١٩۴٢ که از جمله سهامداران بانک ملت در بورس اوراق بهادار تهران عنوان شده، خود وابسته به بانک ملت است! در شهریور ۱۳۹۰ این شرکت به عنوان هلدینگ مالی و سرمایه گذاری به صورت یک شرکت مادر تخصصی در حوزه بازارهای مالی شروع به کار کرد. راه اندازی و مدیریت بیش از ۲۵ شرکت در حوزه های بازار سرمایه، بازار پول، بیمه، بازار اولیه و مشارکت در طرح های سرمایه گذاری از قبیل بازار کالا و خدمات، حوزه انرژی و معادن و حوزه تحقیقات بخشی از عملکرد گروه مالی ملت است. طبق تصمیماتی که این شرکت در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۱ اعلام کرد، اعضای هیات مدیره آن به شرح زیر اعلام شدند:

شرکت بهسازان ملت به ش م ١٠١٠١۵۴٣۵۶٨ به نمایندگی علی دیواندری به ک م ٠٨٧٠٣٣٢٠۵٨ ، شرکت بانک ملت به ش م ١٠١٠٠٨٣۴٩۶٧ به نمایندگی حبیب اله بوربورحسین بیگی به ک م ۶۵٨٩٨٨٨٢٠۵ ، شرکت بهساز مشارکت های ملت به ش م ١٠١٠١١۶۵٩١٠ به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی به ک م ۵٠٩٩۶٨٩۶٠۴ ، شرکت ساختمانی ملت به ش م ١٠١٠١١۵٠۴٠٠ به نمایندگی غلامرضا زال پور به ک م ۵۴٧٩٧١۵٩۶٨ ، شرکت چاپ ملت به ش م ١٠١٠٠٩٠۵۶۵۴ به نمایندگی علی رحمانی به ک م ٠٩٠١۵٩٣٧٣٧ [۲]

            اعضای هیات مدیره شرکت بهسازان ملت را مجددا: بانک ملت، شرکت بهساز مشارکتهای ملت، شرکت چاپ بانک ملت، شرکت ساختمانی بانک ملت و شرکت کارگزاری بانک ملت تشکیل می دهند. مجددا اعضای هیات مدیره هر یک از این پنج شرکت نیز متشکل از خود این شرکت هاست. [۳]

اعضای هیات مدیره شرکت بهساز مشارکت های ملت  را نیز  شرکت بهسازان ملت، بانک ملت، شرکت کارگزاری بانک ملت، شرکت ساختمانی بانک ملت و شرکت چاپ بانک ملت تشکیل دادند. [۴]

اعضای هیات مدیره شرکت چاپ بانک ملت را نیز شرکت بهساز مشارکت های ملت، شرکت بهسازان ملت، شرکت ساختمانی بانک ملت، شرکت کارگزاری بانک ملت وشرکت خدماتی بهسامان ملت تشکیل دادند.[۵]

اعضای هیات مدیره شرکت ساختمانی بانک ملتنیز متشکل از: شرکت خدماتی بهسامان ملت، شرکت کارگزاری بانک ملت، شرکت بهسازان ملت، شرکت بهساز مشارکتهای ملت و چاپ بانک ملت است.[۶]

شرکت کارگزاری بانک ملت نیز شرایط مشابهی دارد، این شرکت که نام آن به عنوان عضو هیات مدیره چهار شرکت عضو هیات مدیره گروه مالی ملت به چشم میخورد خود از شرکت هایی تشکیل شده که جزو هیات مدیره آنهاست. اعضای هیات مدیره این شرکت را: گروه مالی ملت، شرکت تامین سرمایه بانک ملت، شرکت ساختمانی بانک ملت، شرکت چاپ بانک ملت و شرکت بهسازان ملت تشکیل دادند. [۷]

اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی بهسامان ملتنیز که جزو اعضای هیات مدیره شرکت ساختمانی بانک ملتو چاپ بانک ملت  است از: شرکت ساختمانی بانک ملت، شرکت کارگزاری بانک ملت، شرکت بهساز مشارکتهای ملت، شرکت چاپ بانک ملت و شرکت بهسازان ملت تشکیل شده است.[۸]

در چارت زیر ارتباط این شرکت ها با هم به خوبی مشخص است؛ توضیح آنکه نام شرکت ها بعضا مختصر شده است. «سهام خوزستان» که همان شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان و « سهام فارس » که شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس است دو شرکت دولتی هستند. این شرکت ها که در بورس از آنها تحت عنوان شرکت س افارس س.خ(م ک م ف ع) و شرکت س اخوزستان س.خ(م ک م ف ع) یاد می شود نیز جزو سهامداران بانک ملت در بورس هستند.

توجه داشته باشید که شرکت سرمایه گذاری صبا تامین که در چارت تحت عنوان «س صبا تامین» از آن یاد شده، خود جزو شرکت های سازمان تامین اجتماعی وابسته به دولت ج.ا.ا است که در بخش بعدی مفصل در خصوص آن نیز توضیح داده شده است. بر این اساس اصولا بانک ملت، خود سهام دار خود در بورس اوراق بهادار تهران شده است. به سراغ سایر سهامداران به اصطلاح غیر دولتی این بانک برویم.

تامین اجتماعی با دو نام

سازمان تامین اجتماعی وابسته به دولت ج.ا.ا تحت عناوین « سازمان تامین اجتماعی»،« سازمان تامین اجتماعی بخش۲دارایی»، «سازمان تامین اجتماعی بخش۳دارایی» و « سازمان تامین اجتماعی بخش۴دارایی »، جزو سهامداران بانک ملت است. اما نام شرکتی در این بین ناآشنا به نظر می رسد؛ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، این شرکت وابسته به سازمان تامین اجتماعی است. اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین از قرار زیر است:

محمدرضا رستمی به شماره ملی ٢٢٩٣٩١٠٣۴٢ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی ١٠١٠١٩٢۴۶٩۶ بسمت رئیس هیات مدیره ، محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی ٠٠۵۴١۶٧٩٨١ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی ١٠۴٢٠٢٠۵۶٩۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسین سلیمی به شماره ملی ١٢٣٩٨١٧۶٨١ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی ١٠١٠١٠۴۴٨۶٩ به سمت مدیرعامل ، مسعود گشته به شماره ملی ٠٠٣۶۴٩۶٢۴٣ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بشناسه ملی ١٠١٠١٩۴٢٠۶۶ ، سعید خدامرادی بشماره ملی ٣٨٧۴۶١۴۴٣٣ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بشناسه ملی ١٠١٠٢۵۴٣٢٠۴ [۹]

از سال ۱۳۸۳ سازمان تامین اجتماعی و شستا اقدام به راه اندازی هلدینگ هایی که به طور مشخص فعالیت های اقتصادی می کردند نمود یکی از این هلدینگ ها سرمایه گذاری صبا تأمین است.

هیات مدیره صدر تامینرا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ١٠١٠١٠۴۴٨۶٩، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه گذاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تامین تشکیل می دهند.  [۱۰]

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعیرا نیز سازمان تامین اجتماعی،موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران تشکیل می دهند که از جمله شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی هستند. [۱۱]

اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمیناز این قرار است:شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین، شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین. [۱۲]

شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین نیز از شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی است شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین که بر خلاف سایر شیرکت های این بخش سهامی خاص به شماره ثبت ٢١٢٨٩٨ و شناسه ملی ١٠١٠٢۵۴٣٢٠۴ است. اطلاعات چندانی در خصوص این شرکت پیدا نشد جز اینکه به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۱ ناصر نقدی به جای سید مهدی رضایت سرخ آبادی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره[۱۳] و همچنین بر اساس صورت جلسه مورخ ۲۶ شهریور ماه همان سال سید حسن اعتمادزاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت رئیس هیئت مدیره[۱۴] انتخاب شده است.

اعضای هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین را شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، علی یوسف پور، بهمن طاهریان مبارکه، شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تشکیل می دهند. در چارت این بخش، ارتباط این شرکت ها با یکدیگر ملاحظه می شود. [۱۵]

شرکت تعاونی معین آتیه خواهان

 دیگر سهامدار بانک ملت در بورس اوراق بهادار تهران است. این شرکت در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به شماره ثبت ۴۲۱۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۰۱۷ به ثبت رسیده است. ترکیب مدیران این شرکت که بعضا از جمله مدیران شرکت های تابعه بانک ملت هستند به شرح زیر است: سید مرتضی باطنی به سمت رئیس هیئت مدیره، داود براتی دهقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مرتضی نسرین فرد به سمت عضو هیئت مدیره، فیروز حاجی به سمت عضو هیئت مدیره.، یوم الدین شش پری به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.، اسماعیل مقربی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و مرتضی صداقتی فرد به سمت منشی هیئت مدیره. [۱۶]

پخش سراسری ایران

اما شرکت پخش سراسری ایران از جمله دیگر سهامداران بانک ملت را می توان به عنوان سهامدار واقعی غیر دولتی دانست. اعضای حقیقی و حقوقی شرکت پخش سراسری ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ٣٠٩٢۶ و شناسه ملی ١٠١٠٠٧۶٣٧٢٠ طبق صورتجلسه مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۱ این شرکتبه شرح زیر اعلام شدند:

یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره ، امیرحسین تقدیسی به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به سمت نائب رئیس، مقصود نصیرزاده به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره [۱۷]

شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ٣۴۵ و شناسه ملی ١٠٨۶٠٣۶١٩۵١ در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ اعضای هیات مدیره خود را به قرار زیر اعلام کرده:

یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، محمدعلی برهانی زاد به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود بشناسه ملی ١٠٨۶١۵٢٨۶١٨ عضو هیئت مدیره، جواد مکبر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره[۱۸]

شرکت شیرین عسل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۴٨۵ و شناسه ملی ١٠٨۶١٠۶٣۵١ بر اساس تصمیم مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ اعضای هیات مدیرهخود را به شرح زیر اعلام کرده است:

یونس ژائله سعدآباد به کدملی ١۵٨٢٠٩٠۶۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، حیدر الهویردی ضیائی به کدملی ١٣٧٧٠٧۵٢٢٨١ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسین سلیمانی ینگجه به کدملی ١۶٩٩٢٣١٢٣٠ عضو هیئت مدیرهو محمدعلی برهانی زاد به کدملی ١٣٧٧٩٢٣٩۶٧ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) [۱۹]

عمران رضوی

دیگر سهامدار بانک ملت شرکت بین المللی عمران رضوی است. اعضای اصلی هیات مدیره شرکت بین المللی عمران رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ١٩٩٠٣٩ و شناسه ملی ١٠١٠٢۴٠٨۵۵٩ بر اساس تصمیمات مورخ ۱۵ دی ۱۳۹۲ به شرح زیر اعلام شدند:

مصطفی واعظ طبسی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا نوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، جمشید میرشاهی بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی[۲۰]

شرکت بین المللی رشد سرمایه رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ٣۶٣٣٩٢ و شناسه ملی ١٠٣٢٠١۴٩١٢١ نیز که از اعضای هیات مدیره شرکت بین المللی عمران رضوی است بر اساس تصمیمات مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۲ اعضای هیات مدیره [۲۱]خود را به شرح زیر اعلام کرده است:

محمدرضا نوری به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی فیضی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد فیضی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

سهم اشخاص حقیقی: ۲ درصد

بر اساس آنچه گفته شد، ما به نمودار زیر از ترکیب سهامداران بانک ملت در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم رسید، بار دیگر یادآور می شود که اطلاعات مربوط به سهامداران  در بورس در آخرین ماه از سال ۱۳۹۲ از بورس گرفته شده، از آنجا که معاملات هر روزه در بورس جریان دارد ممکن است تغییراتی داشته باشد، اما عموما سهامداران اصلی تفاوت چندانی ندارند.

مشاهده می شود که دولت به صورت مستقیم ۲۷ درصد در سهام ارایه شده این بانک سهم دارد، اگر سهم ۲۱ درصدی تامین اجتماعی(به عنوان شرکتی دولتی) را هم اضافه کنیم آنگاه ۴۸ درصد سهام ارایه شده این بانک در بورس به دولت اختصاص دارد. تعاونی های سهام عدالت استانی نیز در واقع وابسته به دولت هستند؛ اگرچه طبق تعریف متشکل از واجدین شرایط اختصاص سهام عدالت است، اما سیاستگذار این شرکت ها طبیعتا اشخاص حقیقی که سهام عدالت به آنها اختصاص میابد نیستند. آنچه در نهایت باقی می ماند سهم ۲ درصدی اشخاص حقیقی است. یعنی تنها ۲ درصد بانک ملت “خصوصی” به سهامداران حقیقی بخش خصوصی تعلق دارد. ذکر یک نکته نیز به جاست که ۱۰۰ درصد سهام بانک ملت در بورس اوراق بهادار عرضه نشده و آنچه اینجا از آن یاد شده درصد بندی ۶۰ درصدی است که در بورس عرضه شده است.

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است[1] الف) بانک‌های دولتی (۸ بانک) : بانک‌های بوده‌اند که کلیه سرمایه آنها از طرف دولت پرداخت و تعهد شده و شامل بانک‌های سپه، ملی، تعاون، کشاورزی، رهنی، اعتبارات صنعتی، بیمه ایران، رفاه کارگران و توسعه کشاورزی ایران بوده‌اند. ب) بانک‌های خصوصی (۱۰ بانک) : بانک‌هایی بوده‌اند که کلیه سرمایه آن‌ها از طرف سرمایه‌داران داخل کشور پرداخت و تعهد شده و شامل بانک‌های بازرگانی ایران، پارس، صادرات ایران، عمران، ایرانشهر، کار، اعتبارات، تعاونی توزیع، شهریار، صنایع ایران و ساختمان بوده‌اند. ج) بانک‌های خصوصی مختلط (۱۳ بانک) : بانک‌هایی بوده‌اند که قسمتی از سرمایه آن‌ها از طرف سرمایه‌داران ایرانی و قسمتی دیگر توسط سرمایه‌داران خارجی در چهارچوب قانونی پولی و بانکی کشور پرداخت و تعهد شده و شامل بانک‌های تهران، اعتبارات ایران، تجارت خارجی ایران و هلند، ایران و انگلیس، ایران و خاورمیانه، ایرانیان، بین‌المللی ایران و ژاپن، توسعه صنعتی و معدن ایران، توسعه و سرمایه‌گذاری ایران، داریوش، اعراب و بین‌المللی بوده‌اند. د) بانک‌های گسترش ناحیه‌ای (۳ بانک): بانک‌هایی بوده‌اند که به عنوان بانک‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کردند که نام منطقه مورد فعالیت در نام آنها مستتر بوده و سرمایه آنها توسط سرمایه‌داران داخلی پرداخت و تعهد شده بود. این بانک‌ها عبارت بوده‌اند از بانک گسترش آذربایجان، بانک گسترش خزر و بانک گسترش خوزستان. هـ) بانک‌های دولتی خارجی (۱ بانک) : شامل بانک روس و ایران بود که تمامی سرمایه آن توسط دولت روس پرداخت و تعهد شده بود.

[۲]  روزنامه رسمی، شماره ١٩۶۴٧ صفحه ۳۳

[۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٧۴ صفحه ۲۱

[۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶١۵ صفحه ۲۹

[۵] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٠٨ صفحه ۱۵

[۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩٧٢ صفحه ۲۲

[۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩٩٣صفحه ۴

[۸] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٠٢ صفحه ۱۴

[۹] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠١١٠ صفحه ۱۳

[۱۰] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠١٠٢ صفحه ۲۵و شماره ٢٠٠٩١ صفحه ۱۸

[۱۱] : : روزنامه رسمی، شماره ٢٠١٠٧صفحه ۲۲

[۱۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٢٢صفحه ۱۸ و شماره ١٩٧٧٢صفحه ۲۲

[۱۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٩٢صفحه ۲۷

[۱۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٧٢صفحه ۲۲

[۱۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨۴٠ صفحه ۳۹

[۱۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٠۶صفحه ۴

[۱۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٧٨صفحه ۱۸

[۱۸] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠١١٠ صفحه ۵۴

[۱۹] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩٣٠ صفحه ۷۷

[۲۰] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٨٢ صفحه ۲۴

[۲۱]  : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠۶١ صفحه ۲۲ و۴۸