Archive

Archive for August, 2014

بررسی درآمدهای ۱۴ بانک بورسی: هیاهوی بسیار برای هیچ

مرداد ۲۱م, ۱۳۹۳ No comments

چیزی نزدیک به ۷۷ درصد درآمد بانک صادرات در ردیف «سایر درآمدها» قید شده است که مشخصا حاصل فعالیت بانکی نیست. درآمد کارمزد این بانک در این سال تنها ۵۲۲۳۴۴۳ میلیون ریال بوده که تنها ۱۶ درصد درآمد این بانک است. برای اینکه مشخص شود این درآمدها از کجا کسب شدند باید به سراغ یادداشت‌ها رفت. در بخش یادداشت‌ها بیشترین سهم در بخش «سایر درآمدها» به بخش درآمدهای متفرقه اختصاص دارد.در بخش «درآمدهای متفرقه» بیشترین سهم به ترتیب به فروش نیروگاه منتظر القائم و بعد به درآمد حاصل از عملکرد این نیروگاه اختصاص دارد.مبلغ ۲۳۳۳ میلیارد ریال مربوط به عملکرد نیروگاه منتظر القائم نیز ناشی از فروش برق به مبلغ ۴۴۱۳ میلیارد ریال پس ازکسر هزینه‌ها تا تاریخ قبل از واگذاری بوده است این یعنی بالغ بر ۷۷ درصد درآمد این بانک از فعالیت غیربانکی و شرکت‌داری حاصل شده است.

خریدار نیروگاه منتظر القائم چه کسی بوده؟ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از اعضای هیات مدیره بانک صادرات.

 

پدر یک خانواده به عنوان مدیر و مسوول تامین مالی خانواده شغلی داشته که به هر دلیلی دیگر نمی‌تواند مانند گذشته از طریق آن شغل درآمد داشته باشد. سال اول که با کاهش درآمدها مواجه می‌شود خودروی سواری خود را می‌فروشد و خرج می‌کند. او هنوز پدر و مدیر خانواده است. سال دوم بخشی از املاک خود را می‌فروشد و بین اعضای خانواده پخش می‌کند، هنوز جذبه پدر خانواده حفظ شده است. سال سوم، سال چهارم و… این ماجرا زیاد نمی‌تواند طول بکشد، مگر اینکه پدر خانواده از طریقی پولی پیدا کند و باز به خانواده بیاورد. به اینها ولخرجی اعضای خانواده را هم اضافه کنید، مثلا یکی از بچه‌های خانواده در این شرایط پدر سفر خارج هم برود!در این شرایط هر چند خانواده هنوز ظاهر خود را حفظ کرده و پدر هنوز به خانواده پول تزریق می‌کند اما در واقع از دارایی‌های خود می‌کاهد و صرف هزینه‌های خود می‌کند.

خانواده خوشحالند که هر ماه مقرری خود را دریافت می‌کنند، دیگران هم می‌بینند و باور می‌کنند اما پدر خانواده خوب می‌داند از چه چیزی هزینه می‌کند، در واقع او از حق فرزندان خود کسر می‌کند، جز این هم نیست!

بانک‌ها از کجا می‌آورند؟

به طور کلی درآمد هر واحدی را می‌توان به دو بخش اصلی «درآمدهای عملیاتی» و «درآمدهای غیرعملیاتی» تقسیم کرد. یک شرکت خودروسازی هر درآمدی که از محل فروش تولیدات خود داشته باشد، این درآمدها در ردیف درآمدهای عملیاتی آن شرکت جای می‌گیرد اما اگر همین شرکت خودروساز بخشی از زمین، سوله‌ها یا وسایل خود را به فروش برساند، بازهم پولی را به مجموعه خود وارد کرده اما این پول حاصل فعالیت آن شرکت خودرو‌سازی نبوده بنابراین درآمد حاصل از این فروش در ردیف درآمدهای غیرعملیاتی جای می‌گیرد.

واضح است که واحدی موفق‌تر است که بتواند درآمد عملیاتی بیشتری داشته باشد چراکه با فروش دارایی‌ها هر چند به صورت مقطعی اوضاع مثبت به نظر می‌رسد اما در واقع ارزش آن واحد روزبه‌روز در حال کاهش است.

سهامداران خوشحال

بانک‌ها هم شرکت‌های بزرگی هستند که البته سهامدارانی دارند. این سهامداران در انتخاب سهام بانک‌ها عموما به درآمد آن بانک در پایان یک سال مالی توجه می‌کنند و میزان سود تقسیط شده آن بانک. در صورت‌های مالی ردیف مجموعه درآمد‌ها آمده، آن ردیف از جمع دو ردیف اصلی سود عملیاتی و غیرعملیاتی تشکیل شده اما به این دو ردیف عموما توجه نمی‌شود.

سال به سال سود تقسیط شده بین سهامداران که حاصل جمع درآمدهای یک بانک است افزایش دارد و سهامداران خوشحال از افزایش سود سهامشان هستند، غافل از اینکه در واقع ارزش سهام واحدی که در اختیار دارند به خاطر فروش دارایی‌ها و فعالیت‌های غیرعملیاتی و شرکت‌داری… روز به روز در حال کاهش است.

در اینجا به وضعیت درآمد و هزینه ۱۴ بانک موجود که سهام خود را عرضه کردند، می‌پردازیم.

مورد جالب بانک صادرات

این یک مورد جالب است. بانک صادرات جمع درآمد‌های خود را ۴۹۹۲۰۳۵۲ میلیون ریال برای سال ۱۳۹۲ اعلام کرده است که حاصل جمع ردیف‌های درآمدهای مشاع و درآمدهای غیرمشاع است. در زیر مجموعه ردیف درآمدهای غیرمشاع ردیف سایر درآمدها قید شده که رقم آن در این سال برابر ۳۸۲۱۹۶۳۷ میلیون ریال است.[۱]

به عبارتی چیزی نزدیک به ۷۷ درصد درآمد بانک صادرات در ردیف «سایر درآمدها» قید شده است که مشخصا حاصل فعالیت بانکی نیست. درآمد کارمزد این بانک در این سال تنها ۵۲۲۳۴۴۳ میلیون ریال بوده که تنها ۱۶ درصد درآمد این بانک است. برای اینکه مشخص شود این درآمدها از کجا کسب شدند باید به سراغ یادداشت‌ها رفت. در بخش یادداشت‌ها بیشترین سهم در بخش «سایر درآمدها» به بخش درآمدهای متفرقه اختصاص دارد.[۲]

در بخش «درآمدهای متفرقه» بیشترین سهم به ترتیب به فروش نیروگاه منتظر القائم و بعد به درآمد حاصل از عملکرد این نیروگاه اختصاص دارد.[۳]

مبلغ ۲۳۳۳ میلیارد ریال مربوط به عملکرد نیروگاه منتظر القائم نیز ناشی از فروش برق به مبلغ ۴۴۱۳ میلیارد ریال پس ازکسر هزینه‌ها تا تاریخ قبل از واگذاری بوده است.[۴] این یعنی بالغ بر ۷۷ درصد درآمد این بانک از فعالیت غیربانکی و شرکت‌داری حاصل شده است.

خریدار نیروگاه منتظر القائم چه کسی بوده؟ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از اعضای هیات مدیره بانک صادرات.[۵]

سایر بانک‌های بورسی

پس از بانک صادرات که در زمینه درآمدهای غیرعملیاتی رتبه اول را دارد بانک حکمت ایرانیان قرار دارد که وابسته به ارتش ج.ا.ا است. مجموع درآمد‌های این بانک برابر ۱۱۰۵۴۹۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ بوده که ۸/۵۷ درصد آن به ردیف «سایر درآمدها» اختصاص داشته است.[۶]

بانک دی وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز بالغ بر ۲/۴۹ درصد از درآمد ۲۸۷۶۶۴۱ میلیون ریالی خود را از محل «سایر درآمدها» تامین کرده است.[۷]

اما بانک تجارت که ۴۵ درصد سهام آن متعلق به سهام عدالت است. جمع درآمد‌های این بانک در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵۲۷۰۵۵۷۲ میلیون ریال بوده است و ۱/۴۵ درصد از درآمدهای خود را از محل «سایر درآمدها» تامین کرده است.[۸]

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

به بانک ملت بپردازیم. این بانک نیز که تامین اجتماعی از طریق سرمایه گذاری صبا از جمله سهامداران عمده آن به‌شمار می‌رود «سایر درآمدها» در صورت سود و زیان تلفیقی این بانک سهم ۱۸ درصدی از مجموع درآمدها را به خود اختصاص داده است.[۹]

بانک سینا که سهامداران عمده آن را بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی تشکیل می‌دهند نزدیک ۶/۱۶ درصد از درآمدهای خود را از طریق ردیف سایر درآمدها تامین کرده است و با ۱۲۵۴۷۶۷ میلیون ریال در این ردیف جمع درآمد ۷۵۷۳۳۸۳ میلیون ریالی را رقم زده است.[۱۰]

سهم ردیف سایر درآمدها در صورت مالی بانک سامان چیزی نزدیک به ۷/۱۰ درصد است.[۱۱] درآمد ۹۵۷۸۷۸۱ میلیون ریالی بانک سرمایه نیز شامل ۴۶۲۱۲۵ میلیون ریال ردیف «سایر درآمدها» است که ۸/۴ درصد درآمدهای آن را تشکیل داده است.[۱۲]

سایر درآمد‌ها سهم ۷/۴ درصدی از مجموع درآمدهای ۲۲۳۷۸۹۵۲ میلیون ریالی بانک پاسارگاد دارد اما ردیف «سایر درآمدها» سهم ۴/۴ درصدی از جمع درآمدهای بانک جدید‌التاسیس ایران‌زمین را به خود اختصاص داده است.[۱۳]

بانک کارآفرین در سال گذشته جمعا ۵۶۴۲۴۷۱ میلیون ریال درآمد داشته که سهم ردیف «سایر درآمدها» در صورت مالی آن ۱/۴ درصد است.[۱۴] پست بانک با درآمد ۲۸۱۵۷۱۴ میلیون ریالی در ردیف «سایر درآمدها» رقم ۹۳۳۹۸ میلیون ریال را ذکر کرده که حاکمی از سهم ۳/۳ درصدی آن ردیف است.[۱۵]

اما بانک اقتصاد نوین از جمله اولین بانک‌های خصوصی ایران با درآمدی بالغ بر ۱۰۷۴۰۰۴۲ میلیون ریال عدد ۳۴۳۳۹۶ میلیون ریال را در ردیف سایر درآمدهای خود ذکر کرده که سهم ۲/۳ درصدی را نشان می‌دهد.[۱۶] در پایان سهم سایر درآمدها از مجموع درآمدهای بانک انصار دو درصد است.[۱۷]

مشاهده می‌شود که در بین بانک‌های بررسی شده در اینجا (بجز بانک گردشگری که سال مالی آن با سایر بانک‌ها متفاوت است) میانگین سهم ردیف «سایر درآمد‌ها» از مجموع درآمد‌ها نزدیک به ۵/۲۱ است.

نکته آنکه بانک‌هایی که سهم سایر درآمدهای آنها از مجموع درآمدهای آنها بیش از ۵۰ درصد است بانک‌های خاصی برای سهامداران به شمار می‌روند، چراکه این سهم بیانگر آن است که بانک قادر به تامین نیاز خود از طریق فعالیت بانکی نیست و بیش از ۵۰ درصد درآمدهای خود را از طریق فعالیت‌های غیربانکی، فروش دارایی‌ها یا شرکت داری تامین می‌کند.

توجه شود که بانک پارسیان بر خلاف سایر بانک‌ها ردیف سایر درآمدها و کارمزد خود را در صورت تلفیقی سود و زیان خود جدا نکرده و بنابراین امکان مقایسه با سایر بانک‌ها وجود نداشت.


[۱] صورت مالی بانک صادرات سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صفحه ۳، صورت سود و زیان تلفیقی

[۲] یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی بانک صادرات سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صفحه ۶۳، یادداشت ۴۲

[۳] – همان، صفحه ۶۴، یادداشت ۱-۴۲

[۴] – همان، یادداشت ۲-۱-۴۲

[۵] – همان، صفحه ۷۵، معاملات مشمول ماده ۱۲۹اصلاحیه قانون تجارت

[۶] – صورت مالی بانک حکمت ایرانیان سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۷] – صورت مالی بانک دی‌ سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۸] – صورت مالی بانک تجارت سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۹] – صورت مالی بانک ملت سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۱۰] – صورت مالی بانک سینا سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۱۱] – صورت مالی بانک سامان سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۱۲] – صورت مالی بانک سرمایه سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۱۳] – صورت مالی بانک پاسارگاد سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۱۴] – صورت مالی بانک کارآفرین سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۱۵] – صورت مالی پست بانک سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۱۶] – صورت مالی بانک اقتصاد نوین سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

[۱۷] – صورت مالی بانک انصار سال منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۲ (حسابرسی‌شده) صورت سود و زیان تلفیقی

* این مطلب در روزنامه جهان صنعت مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ صفحه یک منتشر شد

امپراتوری بانک ها در ایران: بانک پارسیان

مرداد ۱۸م, ۱۳۹۳ No comments

*توضیح:برای تهیه این مجموعه حدودا سه ماه زمان صرف کردم. این مجموعه تحت عنوان “امپراتوری بانک ها در ایران-بخش نخست” حدودا ۴۳۰ صفحه ای به دلایلی نا تمام ماند. به صورت بخش بخش این مجموعه رااینجا منتشر میکنم تا شاید بدرد کسی بخورد یا شاید کسی حوصله کند و این مجموعه را تمام کند. توجه داشته باشید که اطلاعات مربوطه از سایت بورس (در آخرین ماه سال ۱۳۹۲ یعنی اسفند) و روزنامه رسمی و… تهیه شده که تمامی منابع در پانویس ها آمده است. ممکن است تغییراتی اتفاق افتاده باشد.

بخش هایی که با میان تیتر جدا شدند نام شرکت های سهامدار هر بانک در بورس اوراق بهادار تهران است.

نتایج این مجموعه را که در مجموعه اصلی در ابتدا آمده بعد از گذاشتن اطلاعات مربوط به ۲۸ بانک فعال در کشور منتشر خواهم کرد.

 

بانک پارسیان از سال ۱۳۸۰ یعنی حدود ۱۲ سال قبل کار خود را آغاز کرده است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده مجموع دارایی های این بانک بالغ بر ۳۶۹ بیلیون و ۵۰۹ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱ بوده است. سود خالص این بانک نیز در پایان همین سال ۷ بیلیون و ۹۷۲ میلیارد ریال عنوان شده، تعداد کارکنان آن در سراسر کشور بالغ بر ۴ هزار و ۴۹۲ نفر در پایان سال ۱۳۹۱ بوده. این بانک در داخل کشور ۲۸۸ شعبه و در خارج کشور از سال ۱۳۹۱ یک شعبه افتتاح کرده است.

بر اساس آخرین اعلام، اعضای هیات مدیره شرکت بانک پارسیان را: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم به شماره ملی١٠٨۶١۵٠٠٩٩٠، شرکت خدمات بیمه ای ایران خودرو به شماره ملی ١٠١٠٢۵٨۴٣٠٠، شرکت نگار نصر سهم به شماره ملی ١٠٣٢٠۵۵۴٧۶٩ ، شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی ١٠١٠١٩٠٧۶۶۶ ، موسسه رفاه و تامین آتیه امید به شماره ملی ١٠١٠٠۵٨٩٢١١، شرکت سرمایه گذاری گستر دوراندیش به شماره ملی ١٠٣٢٠۶٢٨۶۴٩ و شرکت مهر آفرینان دوران به شماره ملی ١٠٣٢٠۶٢٨۶۶ تشکیل می دهند.[۱] چنانکه مشاهده می کنید، به بسیاری از این شرکت ها در بخش های قبلی پرداخته شده است.

هیات مدیره شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو قشم را: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) با نمایندگی علی اصغر علی جمشید بشماره ملی ٠٠۴٧٠٨٣۵٧٣ بسمت رئیس هیئت مدیره، حمید شهیاز به شماره ملی ٠٠۴١٢٣٢١١٩ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید مجید مدنی بشماره ملی ١٢٢٩۶٠٩۶٨٧ بسمت مدیرعامل تشکیل دادند. [۲]

اعضای شرکت خدمات بیمه ای ایران خودرو عبارتند از: حمید رضا توسلی به عنوان  مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، محمدرضا حیدری کرد زنگنه به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره و سیداحسان رضوی به عنوان  عضو موظف هیئت مدیره. [۳]

هیات مدیره شرکت نگار نصر سهم  از ترکیب: شرکت ایران خودرو خراسان سهامی خاص با نمایندگی سیدمحمود غفاریان نیا به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا محقق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو سهامی خاص با نمایندگی محمد سیفی به سمت عضو هیئت مدیره  و اسحاق اینانلو به شماره ملی ٠٠۵۴٧٧۴٣٩١ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل، تشکیل شده است. [۴]

اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر متشکل از: محمود بهمنی کدملی ۴٨٩٨٨٢٩٠٢٣ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر به ش ملی ١٠١٠٣۶۶٣٨٧٠ بعنوان عضو و رئیس هیات مدیره، سیدعمادالدین قاضوی کدملی ٣٩٧٩١٧۵٨١٢ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به ش ملی ١٠١٠٣۴٩٢١٧٠ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، سید حسام شمس عالم کدملی ٢٣٧١٨٩۶٢۴١ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر به ش ملی ١٠١٠٢١٩٧۶٨٠، محمدحسین رمضانی فوکلایی کدملی ٢٠۶٠٣١٠٣١٨ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به ش ملی ١٠١٠٣۶۶٩۶١۴  و حمیدرضا رفیعی کدملی ٢٠۶٢٨٨٧٣۵٣ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر به ش ملی ١٠١٠٣٨٧١۶٩٠ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات است. [۵]

در بخش بانک کار آفرین به این شرکت به صورت مفصل پرداخته شده است.

اعضای هیات امنا و عامل موسسه رفاه و تامین آتیه امید را: محمدرضا مقدسی به کد ملی ٠٩٣٩١۶٩۵٣٣، سید مصطفی سید هاشمی به کد ملی ۵۵١٧٨١١٧۴ بسمت رئیس هیئت امنا، علیرضا شهبازی به کد ملی ٣٩۶١۶۶٠٩١٣ بسمت مدیرعامل، محمد سخایی فولادی به کد ملی ١٢٨٧٩۵٧١۶١ بسمت نایب رئیس هیئت امنا و علی موسوی به کد ملی ٠٠۵۵٣۴٢٠٢٧ تشکیل دادند. [۶]

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گستر دوراندیش از ترکیب: مهدی ایثاری نیا کد ملی ٠۴٩٢٢١۵۵٧١ بسمت رییس هیئت مدیره ، سید جلال باغخانی کد ملی ٠٠۵٨٢۵٢١٩٣ بسمت نایب رییس هیئت مدیره و خلیل دهقان کد ملی ٠٠۶٧۵٢٧۶۵۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تشکیل شده است. [۷]

مهر آفرینان دوران نیز از: سیدمحمد جلالی به کدملی ٠٠۴٩٠٧٠۶١۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعیدرضا موسائیان سبحانی به کدملی ۴٣٢٣٣٨۶٢۴٩ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اکبر اصغری  هریکندئی به کدملی ٢٠۶٠۴٠۶١٢٩ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل شده است.  به این شرکت نیز در بخش بانک کارآفرین اشاره شده است. [۸]

شرکت تک آوران شرق

هیات مدیره این شرکت که از جمله سهامداران پارسیان در بورس اوراق بهادار تهران است تماما از اشخاص حقیقی تشکیل شده و پیچیدگی خاصی ندارد، هیات مدیره آن عبارت است از:  پرویز آقامحمدی به کد ملی ١۶٧١١٧٣٨٣١ بسمت رئیس هیئت مدیره، اکبر حسین زاده قرابائی به کد ملی ٠٠۶۴٧٩٢٢۵٠ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود ولی به کد ملی ٠٠۶٧٩٢٩٠٨٧ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.[۹]

شرکت توسعه اقتصادآینده سازان

در قسمت هایی که هیات مدیره از صرفا از اشخاص حقیقی تشکیل شده، می توان از پیگیری اشخاص به رابطه بین هیات مدیره ها رسید، اما از آنجا که این مجموعه تمایل زیادی به پیگیری اشخاص حقیقی ندارد از این کار صرفنظر شده است. به هر روی اعضای هیات مدیره شرکت توسعه اقتصادآینده سازان را که جزو سهامداران بانک پارسیان در بورس اوراق بهادار تهران است را: علی بقائی به شماره ملی ١٢٨٨٧٨٢٠٨١ بسمت رئیس هیئت مدیره ، غلامرضا حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۴٨١٩٧۴٧۵۵١ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ، سعید حسنی به شماره ملی ٠٠٧٣٩١٩٨١٠ بسمت عضو هیئت مدیره  و محمد حمزه لو به شماره ملی٠٠۶٧۵١۴٧۴١ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تشکیل دادند. [۱۰]

شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

اعضای هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ایران خودرو بر اساس اعلام سایت رسمی این مجموعه به این شرح است: حمید رضا توسلی به عنوان به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، محمدرضا حیدری کرد زنگنه به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره و سیداحسان رضوی به عنوان عضو موظف هیئت مدیر. [۱۱]

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

به نقش این شرکت در بخش بانک کارآفرین مفصلا پرداخته شده است، همچنین در همین بخش نیز ذیل شرکت بانک پارسیان توضیح داده شده، این شرکت همچنین جزو سهامداران اصلی بانک پارسیان در بورس اوراق بهادار تهران نیز بشمار می رود.

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان

هیات مدیره این شرکت از سه عضو حقیقی از قرار: شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ١٠١٠٣۵٨٩١۴۴ به نمایندگی محمدجواد سلیمی به کد ملی ١٢٩٠۴۴١٨٧١ بسمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی ١٠١٠١۴٧١٣٨٨ به نمایندگی عباس آرگون به کد ملی ٠۵١٢۴٢١۶٨ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی ١٠١٠١٨۶٣۵٢٨ به نمایندگی سعید ذوالفقاری به کد ملی ٠٠۶٣٩١۵۵٧١ بسمت مدیرعامل تشکیل شده است. [۱۲]

شرکت های: گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام با نمایندگی مهدی ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی خاص با نمایندگیفرزاد مختاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگیعلیرضا جوادی به سمت عضو هیئت مدیره اعضای هیات مدیره نگین ساحل رویال را تشکیل دادند. [۱۳]

اعضای هیات مدیره سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان را: غلامرضا نوشادی با کدملی ٠۴٩٢٣۵٠٠۶١ به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد به شناسه ملی ١٠٢٠٠٣۴۴٠۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی اعتصام با کدملی ١٢۶٠۵۶۴٠٣٧ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر شناسه ملی ١٠٣٨٠٢۶۵٩۵٩ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،  سید مهدی متولیان با کدملی ٠۴٩٢٩٣٨٩٢١ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال شناسه ملی ١٠١٠٣۵٨٩١۴۴ به سمت عضو هیئت  مدیره و مدیرعامل، محمد هنجنی باقری با کدملی ٠٠۴٧۴۴۵۵۵۶ به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا شناسه ملی ١٠١٠١۴۵۵۶٢٧  و محمد اسکندری با کدملی ۴۵٩٠١٧١٢۵٢ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان شناسه ملی ١٠١٠٢٨۶٧١۵١  تشکیل دادند. [۱۴]

سید مهدی متولیان شماره ملی ٠۴٩٢٩٣٨٩٢١ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال بعنوان رئیس هیئت مدیره، مهدی ابراهیمی شماره ملی ٠٠۶۴٩٠۵٠۵۵ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، علی اصغر مهریزاده شماره ملی ٠٠۴٢۶١۴۴٠۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره، امیرمحمد رحیمی نجف آبادی شماره ملی ١٠٩١٣٩١۴١۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره، مرتضی اکبری به شماره ملی ١١١١٣۶١١۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر بعنوان عضو هیئت مدیره اعضای اصلی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه را تشکیل دادند. [۱۵]

شرکت سرمایه گذاری سمند

این شرکت دیگر سهامدار بانک پارسیان در بورس اوراق بهادار تهران است. هیات مدیره آن را: گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ به نمایندگی جواد نجم الدین به کدملی ۴۵۶٩٢۴٧٩٨٩ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠٠٨٢٠٩٨٨ به نمایندگی محمد نیک فر به کدملی ٠٠۴۶٣۴۴٣۵٧ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠٠۶٨٢ به نمایندگی علیرضا فاطمی به کدملی ٢٧۵٣۵٣٢٠٧٩، شرکت تهیه و توزیغ قطعات لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠٠٧۵۵٠٢٧ به نمایندگی پیمان فروزش به کدملی ٣٧١٨٨٧۶٧٩۵  و شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ١٠١٠٠٣٢۶٠١۴ به نمایندگی علی شیخی به کدملی ۴۶۶٩٠٠۵٢۶١ به سمت مدیرعامل تشکیل دادند. [۱۶]

اعضای هیات مدیره شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو را: هاشم یکه زارع با شماره ملی ٠٠۴۴٩۶٠٣۵٢ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو با ش م ١٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس ملکی طهرانی با شماره ملی ٠٠٣٩٢١٣٢۴٢ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان با ش م ١٠٣٨٠٣١٣٨٠٠ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وحسین نجاری با شماره ملی ٠۵١٩٩٢٩۶١۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با ش م ١٠١٠١٨٠١۵٢٩ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل  تشکیل می دهند. [۱۷]

هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو از: مهدی جمال با ش ملی ١١٨٩۵١۶۵۶١ به نمایندگی از شرکت تهیه و و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠١٠٠٧۵۵٠٢٧ بسمت رئیس هیئت مدیره، حسین نجاری با ش ملی ٠۵١٩٩٢٩۶١۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ١٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی شیخی با ش ملی ۴۶۶٩٠٠۵٢۶١ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٨٠٣١٣٨٠٠ به سمت عضو هیئت مدیره ، مجید باقری خوزانی با ش ملی ٠٠٧١٢٧١٢٨٧ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠٠۶۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی جلالی به ش ملی ٠٠۵٣٠٠٨١٣٨ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠١۵٢٩ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل شده است. [۱۸]

هیات مدیره شرکت تهیه و توزیغ قطعات لوازم یدکی ایران خودرو نیز از:  مهرداد کارگری به کد ملی ٠٠۵۶٨٨٩١٧٨ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، حسین نجاری به کد ملی ٠۵١٩٩٢٩۶١۶ به نمایندگی از شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠٠٨٢٠٩٨٨ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی نمکین به کد ملی ٠۶۵١٧٣۶١٢٩ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ١٠٣٩٠٣١٣٨٠٠ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعام، سید مهدی جلالی به کد ملی ٠٠۵٣٠٠٨١٣٨ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠١۵٢٩ بسمت عضو هیئت مدیره  و سید ناصر حسینی به کدملی ١۵٣٣٢٢۴١٩ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠٠۶۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره تشکیل شده است. [۱۹]

هیات مدیره شرکت ایران خودرو دیزل را نیز: هاشم یکه زارع به کدملی ٠٠۴۴٩۶٠٣۵٢  به عنوان رئیس هیات مدیره، علی شیخی به کدملی ۴۶۶٩٠٠۵٢۶١  به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، مهدی یونسیان به کدملی ٠٠٣۴٩۴٧٢٨٠ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ، ولی ملکی به کدملی ١۶٧٠۵٨۴۶٢٣ و غلامرضا رزازی به کدملی ٠٠۴١۶٨۴١٠٩  تشکیل دادند. [۲۰]

شرکت کشاورزی مدبرکشت توس

اعضای هیات مدیره این شرکت که جزو سهامداران بانک پارسیان است را: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به نمایندگی علی مدرسی نیا یزدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت لیزینگ ایران و شرق به نمایندگی غلامرضا بصیری پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران و شرق به نمایندگی احمد مهرانفرد به سمت مدیرعامل تشکیل دادند که پیش از این در همین مجموعه درباره تمامی این شرکت ها بحث شده است. [۲۱]

شرح شرکت سرمایه گذاری تدبیر پیش از این آمده است، اما اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق را: حمید یوسفی به ش م ٠٠۴۶۴٩٣١٢٣ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش م ١٠١٠١٩٠٧۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، اسماعیل غلامی به ش ملی ۴١٧١٩۶۶٢۵۶ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به ش م ١٠١٠٠٢٠۵٣٣٩ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد سخایی فولادی به ش ملی ١٢٨٧٩۵٧١۶١ به نمایندگی شرکت تولید و صادرات ریشمک به ش م ١٠۵٣٠٠١٠۵۴٠ ، محمدتقی صافدل به ش ملی ٢٠٠٢٧٩٨۶۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا به ش م ١٠١٠٢۵٨٨۵٢٨ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی صیدی به ش ملی ۴٢٨۴٧٠٨۴٣٠ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به ش م ١٠٣٨٠٣٠۴٠٠٩ تشکیل دادند. [۲۲]

هیات مدیره شرکت ایران و شرق نیز از: سید نصیرالدین شاهرخی به نمایندگی از شرکت لیزینگ ایران وشرق به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی ۴١٩٨۴٢٣٧۴١، حمید یوسفی به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با کدملی ٠٠۴۶۴٩٣١٢٣، بهروز کاظمی کاشف به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی ٠٠٣٠١١۶٩٠٢، علی موسوی به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به سمت عضو هیئت مدیره با کدملی ٠٠۵۵۴۴٢٠٢٧و حمیدرضا مافی بالانی به نمایندگی ازشرکت کارگزاری تدبیرگران فردا به سمت عضو هیئت مدیره با کدملی ٠۶٢٢١٨٠٨٣ تشکیل شده است. [۲۳]

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، سهامدار بانک پارسیان در بورس اوراق بهادار را: مهدی جمال با ش ملی ١١٨٩۵١۶۵۶١ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی١٠١٠٠٧۵۵٠٢٧ بسمت رئیس هیئت مدیره، حسین نجاری با ش ملی ٠۵١٩٩٢٩۶١۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی ١٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی شیخی با ش ملی ۴۶۶٩٠٠۵٢۶١ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٨٠٣١٣٨٠٠ به سمت عضو هیئت مدیره، سید مهدی جلالی به ش ملی ٠٠۵٣٠٠٨١٣٨ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠١٠٠٨٢٠٩٨٨ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید باقری خوزانی با ش ملی ٠٠٧١٢٧١٢٨٧ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠٠۶۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره تشکیل دادند. [۲۴]

که اعضای هیات مدیره شرکت شرکت تهیه و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو را : مهرداد کارگری به کد ملی ٠٠۵۶٨٨٩١٧٨ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ، حسین نجاری به کد ملی ٠۵١٩٩٢٩۶١۶ به نمایندگی از شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠٠٨٢٠٩٨٨ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،علی نمکین به کد ملی ٠۶۵١٧٣۶١٢٩ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ١٠٣٩٠٣١٣٨٠٠ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، سید مهدی جلالی به کد ملی ٠٠۵٣٠٠٨١٣٨ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠١۵٢٩ بسمت عضو هیئت مدیره  و سید ناصر حسینی به کدملی ١۵٣٣٢٢۴١٩ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠٠۶۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره  تشکیل دادند. [۲۵]

 هیات مدیره شرکت تام ایران خودرو از: کیوان خسروی ک. م ٠٠۵١١٨٠٠٠۶ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ش. م ١٠١٠٠٨٢٠٩٨٨ بسمت رئیس هیئت مدیره ، جلیل زرکش ک. م ١۴۶۶٠٢١٧١٣ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ش م ١٠١٠٠٧۵۵٠٢٧ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،  موسی بهروزی ک م ٠٠۵١۵٣۴٨٠٠ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ش م ١٠١٠١٨٠١۵٢٩ به سمت عضو هیئت مدیره ، نیما مصلح ک. م ٠٠۵۵١٩٧۵٠٧ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان ش م ١٠٣٨٠٣١٣٨٠٠ به عنوان عضو هیئت مدیره و علی شیخ زاده ک. م ٢٨٣٠٧٠۶٧۴٩ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو ش. م ١٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ به عنوان مدیرعامل تشکیل شده است. [۲۶]

اعضای هیات مدیره شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو از: هاشم یکه زارع با شماره ملی ٠٠۴۴٩۶٠٣۵٢ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو با ش م ١٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس ملکی طهرانی با شماره ملی ٠٠٣٩٢١٣٢۴٢ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان با ش م ١٠٣٨٠٣١٣٨٠٠ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسین نجاری با شماره ملی ٠۵١٩٩٢٩۶١۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با ش م ١٠١٠١٨٠١۵٢٩ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و عباس ملکی طهرانی با شماره ملی ٠٠٣٩٢١٣٢۴٢ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان عضو هیات مدیره تشکیل شده است. [۲۷]

شرکت مهرآفرینان دوران

این شرکت نیز از جمله سهامداران بانک پارسیان در بورس اوراق بهادار تهران به شمار می رود که اعضای هیات مدیره آن که اشخاص حقیقی هستند را: سیدمحمد جلالی به کدملی ٠٠۴٩٠٧٠۶١۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعیدرضا موسائیان سبحانی به کدملی ۴٣٢٣٣٨۶٢۴٩ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اکبر اصغری  هریکندئی به کدملی ٢٠۶٠۴٠۶١٢٩ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تشکیل دادند. [۲۸]

شرکت نگارنصرسهم

شرکت نگار سهم که پیش از این درباره آن بحث شده، جزو سهامداران بانک پارسیان در بورس اوراق بهادار نیز به شمار می رود. هیات مدیره شرکت نگار نصر سهم  از ترکیب: شرکت ایران خودرو خراسان سهامی خاص با نمایندگی سیدمحمود غفاریان نیا به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص با نمایندگی محمدرضا محقق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو سهامی خاص با نمایندگی محمد سیفی به سمت عضو هیئت مدیره  و اسحاق اینانلو به شماره ملی ٠٠۵۴٧٧۴٣٩١ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل، تشکیل شده است. [۲۹]

اعضای هیات مدیره شرکت تهیه و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو را : مهرداد کارگری به کد ملی ٠٠۵۶٨٨٩١٧٨ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ، حسین نجاری به کد ملی ٠۵١٩٩٢٩۶١۶ به نمایندگی از شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠٠٨٢٠٩٨٨ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،علی نمکین به کد ملی ٠۶۵١٧٣۶١٢٩ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی ١٠٣٩٠٣١٣٨٠٠ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، سید مهدی جلالی به کد ملی ٠٠۵٣٠٠٨١٣٨ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠١۵٢٩ بسمت عضو هیئت مدیره  و سید ناصر حسینی به کدملی ١۵٣٣٢٢۴١٩ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی ١٠١٠١٨٠٠۶۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره  تشکیل دادند. [۳۰]

اعضای هیات مدیره شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو از: هاشم یکه زارع با شماره ملی ٠٠۴۴٩۶٠٣۵٢ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو با ش م ١٠١٠٠٣۶٠٧٩۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس ملکی طهرانی با شماره ملی ٠٠٣٩٢١٣٢۴٢ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان با ش م ١٠٣٨٠٣١٣٨٠٠ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسین نجاری با شماره ملی ٠۵١٩٩٢٩۶١۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با ش م ١٠١٠١٨٠١۵٢٩ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و عباس ملکی طهرانی با شماره ملی ٠٠٣٩٢١٣٢۴٢ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان عضو هیات مدیره تشکیل شده است. [۳۱]

موسسه رفاه و تامین آتیه امید

آخرین مجموعه است که در بخش بانک پارسیان به عنوان سهامدار این بانک در بورس اوراق بهادار تهران به آن پرداخته می شود. اعضای هیات امنا و عامل این موسسه را: محمدرضا مقدسی به کد ملی ٠٩٣٩١۶٩۵٣٣، سید مصطفی سید هاشمی به کد ملی ۵۵١٧٨١١٧۴ بسمت رئیس هیئت امنا، علیرضا شهبازی به کد ملی ٣٩۶١۶۶٠٩١٣ بسمت مدیرعامل، محمد سخایی فولادی به کد ملی ١٢٨٧٩۵٧١۶١ بسمت نایب رئیس هیئت امنا و علی موسوی به کد ملی ٠٠۵۵٣۴٢٠٢٧ تشکیل داده اند. [۳۲]

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است


[1] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩٢۴صفحه۲۱

[۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶١۵ صفحه۷۱

[۳] : وب سایت شرکت به این آدرس

[۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٧۵صفحه۱۶

[۵] :روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٣۴ صفحه ۱۸

[۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٣۵ صفحه۱۷ و  شماره ١٩٩٢۴صفحه۲۱

[۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩۵١ صفحه۲۷ و شماره ١٩٧٣١ صفحه۱۳

[۸] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٠٣ صفحه۶

[۹] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٩١ صفحه۱۹

[۱۰] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٨٣صفحه۴۵

[۱۱] : وب سایت شرکت به این آدرس

[۱۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵۶۵ صفحه ۲۴

[۱۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٧٨ صفحه۱۲

[۱۴] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٣٨ صفحه۱۷

[۱۵] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٧٢ صفحه۵۰ و شماره ٢٠٠٠٩ صفحه۱۳

[۱۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٧۶ صفحه۴۰

[۱۷] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠١٠٣ صفحه۹

[۱۸] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٣۶ صفحه۳۹

[۱۹] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٩٣ صفحه۳۵

[۲۰] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٢۵ صفحه۲۵

[۲۱] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٨٢ صفحه۵۰

[۲۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٠٨ صفحه۳۴

[۲۳] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩١۴ صفحه۳۷

[۲۴] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٣۶ صفحه۳۹

[۲۵] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٩٣ صفحه۳۵

[۲۶] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٩٧ صفحه۶۷

[۲۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٣٢ صفحه۱۲ و شماره ٢٠٠۶١ صفحه۷۱

[۲۸] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٠٣ صفحه ۶

[۲۹] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٧۵صفحه۱۶

[۳۰] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٩٣ صفحه۳۵

[۳۱] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨٣٢ صفحه۱۲ و شماره ٢٠٠۶١ صفحه۷۱

[۳۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٣۵ صفحه ۱۷ و شماره ١٩٩٢۴ صفحه ۲۱

امپراتوری بانک ها در ایران: بانک پاسارگاد

مرداد ۱۵م, ۱۳۹۳ No comments

*توضیح:برای تهیه این مجموعه حدودا سه ماه زمان صرف کردم. این مجموعه تحت عنوان “امپراتوری بانک ها در ایران-بخش نخست” حدودا ۴۳۰ صفحه ای به دلایلی نا تمام ماند. به صورت بخش بخش این مجموعه رااینجا منتشر میکنم تا شاید بدرد کسی بخورد یا شاید کسی حوصله کند و این مجموعه را تمام کند. توجه داشته باشید که اطلاعات مربوطه از سایت بورس (در آخرین ماه سال ۱۳۹۲ یعنی اسفند) و روزنامه رسمی و… تهیه شده که تمامی منابع در پانویس ها آمده است. ممکن است تغییراتی اتفاق افتاده باشد.

بخش هایی که با میان تیتر جدا شدند نام شرکت های سهامدار هر بانک در بورس اوراق بهادار تهران است.

نتایج این مجموعه را که در مجموعه اصلی در ابتدا آمده بعد از گذاشتن اطلاعات مربوط به ۲۸ بانک فعال در کشور منتشر خواهم کرد.

 

دارایی های ثابت بانک پاسارگاد در پایان سال ۱۳۹۱ برابر ۲۹۷ بیلیون و ۶۴ میلیارد ریال عنوان شده است. این بانک در همین سال ۲۹۷ شعبه در داخل کشور داشته و سه هزار و ۳۹۶ نفر پرسنل در شعب آن مشغول به کار بودند. سود خالص این بانک در سال ۹۱ برابر ۱۳ بیلیون و ۲۴۷ میلیارد ریال بوده نکته آنکه سود این بانک در سال ۸۹ تنها نزدیک به ۶ بیلیون ریال بوده است، اطلاعات کامل آن را می توانید در بخش آمار و اطلاعات مشاهده کنید. این بانک در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد و در مرداد ۱۳۹۰ شهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۰ این شرکت به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶ طی آگهی شماره ۳۲۲۴۹ که خبر تصمیمات مورخ اول آذر ۱۳۹۰ بود اعضای هیات مدیره خود را برای مدت یکسال معرفی کرد. [۱] پس از آن در مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ طی اصلاحیه ای برای آگهی شماره ٣٢٢۴٩ که حدودا یک سال قبل منتشر شده بود، نوشت: «پیرو آگهی شماره ٣٢٢۴٩ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ و بموجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ٣١۵۴٠ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ مدت تصدی هیأت مدیره از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۰ به مدت دو سال می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.» [۲] پس از آن تا زمان تنظیم این مجموعه این بانک آگهی جدیدی در خصوص اعضای هیات مدیره خود منتشر نکرده است.

به هر تقدیر بر اساس آخرین آگهی شرکت بانک پاسارگاد اعضای هیات مدیره آن را: سید کاظم میرولد به کدملی ۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷  عضو اصلی، مجید قاسمی به کدملی ۰۰۴۶۰۸۷۷۶۱ عضو اصلی،  احمد وادی دار به کدملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹  عضو اصلی، ذبیح اله خزائی به کدملی ۱۸۱۷۸۰۳۰۶۹ عضو اصلی، مصطفی بهشتی روی به کدملی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳  عضو اصلی، داود مجتهد به کدملی ۰۰۴۷۰۶۳۹۷۱  عضو اصلی، کامران اختیار به کدملی ۱۲۸۴۴۳۷۷۵۲ عضو اصلی و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱  به نمایندگی علی اکبر امین تفرشی به کدملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ عضو علی البدل تشکیل می دهند.

اعضای هیات مدیره این شرکت که تنها عضو حقوقی هیات مدیره بانک پاسارگاد است را: مجید قاسمی دارنده کدملی ٠٠۴۶٠٨٧٧۶١ عضو اصلی، علی اکبر امین تفرشی دارنده کدملی ٢٢٩۵٨٨٣٨٧٣ عضو اصلی، شرکت بازرگانی همقدمان به شماره شناسه ملی ١٠١٠٣٨۶٣۶٢۶ عضو اصلی، علی دهقان منشادی دارنده کدملی ٠٠٣٩٧١١۵٠١ عضو اصلی، رضا راعی دارنده کدملی شماره ١٠٩١٩۶٨٨۴۵۵ عضو اصلی، شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ١٠١٠٣٢٢٣٢٧٣ عضو علی البدل و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ١٠١٠٣٩٠٧٣۵٠ عضو علی البدل تشکیل می دهند. [۳]

هیات مدیره شرکت بازرگانی همقدمان از: حمید اسکندری به شماره ملی ١۵٣٢۴٩٠٢١۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ، سیدحسین میرمحمدصادق به شماره ملی ٠٠۴٣۴۶٣٩۵٩ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وفرهاد عربلو به شماره ملی ٠٠۴۶٩٩۵٢٣۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل شده است. [۴]

اعضای هیات مدیره شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد را: ذبیح اله خزائی به شماره ملی ١٨١٧٨٠٣٠۶٩ به سمت رئیس هیئت مدیره ،مهدی ثقفی به شماره ملی ٠٠۴۴٢١٩٢٧١ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، هارسلان امیری به شماره ملی ٣٢۵١۴٣٩١٣٨ به سمت عضو هیئت مدیره  و مجتبی کباری به شماره ملی ٣٩٣٢٢١٩٩٨٨ به سمت عضو هیئت مدیره تشکیل دادند. [۵]

هیات مدیره شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد نیز به این شرح است: وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ١۴۶۵٣١۵۴٩٧ بسمت رئیس هیئت مدیره ، حمیدرضا ساعتچی به شماره ملی ١٢٨٧٩٧٢۴١١ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ با نمایندگیاسعد نیازمند بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار عظیمی به شماره ملی ١۴۶۴٩٩٧۴٧٠ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. [۶]

موسسه همیاری کوثر

احتمالا نام این موسسه برای عموم با پرونده المکاسب تداعی می شود، این موسسه از شرکت های مرتبط با بانک ملی است(چنانکه مشاهده می شود برخی از اعضای هیات امنا و هیات عامل آن جزو مدیران ارشد بانک ملی نیز هستند) اعضای هیات امنا و هیات عامل آن بر اساس اعلام سایت این موسسه از این قرار است: عبدالناصر همتی رئیس هیات امنا،  جمال دامغانیان عضو هیات امنا، محمدرضا حسین زاده عضو هیات امنا،  خسروخواجه حسنی عضو هیات امنا، سیدولی اله فاطمی اردکانی عضو هیات امنا، محمدفطانت فرد  عضو هیات امنا، ناصر شاهباز رئیس هیات عامل،  فریدضیاءالملکی نائب رئیس هیات عامل، حسین دشتی عضو هیات عامل،  عبداله رفعت عضو هیات عامل و  حجت اله قاسمی صیقل سرائی عضو هیات عامل و مدیرعامل.

موسسه رفاه و تامین آتیه امید

اعضای هیات امنا و هیات عامل این موسسه را:محمدرضا مقدسی به کد ملی ٠٩٣٩١۶٩۵٣٣، سید مصطفی سید هاشمی به کد ملی ۵۵١٧٨١١٧۴ بسمت رئیس هیئت امنا، علیرضا شهبازی به کد ملی ٣٩۶١۶۶٠٩١٣ بسمت مدیرعامل، محمد سخایی فولادی به کد ملی ١٢٨٧٩۵٧١۶١ بسمت نایب رئیس هیئت امنا و علی موسوی به کد ملی ٠٠۵۵٣۴٢٠٢٧ تشکیل دادند. [۷]

شرکت میلادگستر نوآوران

هیات مدیره میلاد گستر نوآوران عبارت است از: بهنام ناصری نژاد به شماره ملی ٢٢٩۵٨٧٧٢٩۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ، یوسف زلفی به شماره ملی ١۵٨٢٨۵٣٠٨٨ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  و خلیل فرجی حاجی کندی به شماره ملی ٢٩٣٩١٣٨٨٧٧ بهسمت عضو هیئت مدیره و سمت مدیرعامل. [۸]

شرکت سهاب امیدایرانیان

اعضای هیات مدیراه شرکت سهاب امید ایرانیان از: هیوسف زلفی به شماره ملی ١۵٨٢٨۵٣٠٨٨ به سمت رئیس هیئت مدیره ، سعید توتونچی درزه کنانی به شماره ملی ٠٠٧٢۴٩۶٨۴٣ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره  و امراله ابراهیمی کهریزسنگی به شماره ملی ١٠٩١٧٢٨۵۶٩ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل شده است. [۹]

شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

این شرکت طبق صورتجلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۱ که اطلاعات آن در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۱ در روزنامه رسمی منتشر شده است نام خود را به نام فعلی یعنی « سرمایه گذاری سامان مجد » تغییر داده است. [۱۰] طبق آخرین آگهی این شرکت، اعضای هیات مدیره آن را: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی ١٠١٠٢٢٣۶۵۵٨، شرکت بازرگانی غدیر سپهر به شناسه ملی١٠١٠٢٨٨۶۶١٨ ، شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ١٠١٠٣١٢٨٣۴۵ ، شرکت ثامن ارتباط عصربه شناسه ملی ١٠١٠٣١۵۶٢٢٠ وسیدمحسن هاشمی به شماره ملی ٠۴٩١٠٠۶٠٢٠ تشکیل می دهند. [۱۱] به موضوع ارتباطات هیات مدیره سامان مجد در بخش بانک تجارت مفصلا پرداخته شده است که در اینجا از تکرار آن خودداری می شود.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)

ترکیب هیات مدیره سرمایه گذاری خوارزمی بر اساس آخرین اطلاعات عبارت است از: موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی ١٠١٠٠٣٨٠۴۶٨ به نمایندگی علی دهقانی منشادی به کدملی ٠٠٣٩٧١١۵٠١ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی ١٠٣٢٠٣٠٧۴٢۶ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی ۴۵٠٠٧۴۶٣۵٨ ، شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی ١٠١٠٣٩٨٢١٣٩ به نمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی ١٢٨۶۴١٢۴۴٧ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت پایاپای ملی به کدملی ١٠١٠١٧٨٨۵٧٨ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملی ۴۴٣١۴٨٩١۴٢ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی ١٠١٠١٧٨٩۵٧٩ به نمایندگی محمدرضا عارفی به کدملی ٣٠۵١١١٢٧٢٠ [۱۲]

اعضای هیات مدیره و هیات امنای موسسه همیاری غدیر را: محمدحسین فتحعلیزاده کاکرودی با ک.م ٢۵٩١٨۴۶٨٩٩٨ به عنوان رئیس هیئت امنا، رضا صدیق با ک.م ۴۵٠٠١۶٣٨٧۵ به عنوان نایب رئیس هیئت امنا ، احمد دودانگه با ک.م ١٩٧١٨١۴١۴٨ به عنوان عضو هیئت امنا،  حسن خدایاری با ک.م ٣١۴٩٣۶٧٠۶٩ به عنوان عضو هیئت امنا، ابوالفضل داورنیا با ک.م ٢۶۴٨٩٨٧٠۶١ به عنوان عضو هیئت امنا  و سیدرضا حسینی نسب با ک.م ٠۴۵٣١١٠٩۶٧ به عنوان مدیرعامل تشکیل دادند. [۱۳]

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن از: موسسه مدیریت همیاری آتیه امید شماره شناسه ١٠٣٢٠٨٠٨۴١۴، شرکت سرمایه گذاری اندیشه گستر فردا شماره شناسه ١٠١٠٣۴٢٧٣۴٣ ، شرکت ساختمانی اندیشه گستر البرز شماره شناسه ١٠١٠٣۴٨٢٧٩٨ ،  شرکت مشاوره ای خدماتی فراز اندیشه دماوند شماره شناسه ١٠٣٢٠۵۶۴۴١٩  و شرکت آتیه سپهر قرن شماره شناسه ١٠٣٢٠٨٣٨٢١٣ تشکیل شده است. [۱۴]

اعضای هیات مدیره شرکت امید آیندگان سپهر  به این شرح است: شرکت کارت ایران سهامی خاص با نمایندگیمرتضی داودی به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی سهامی خاص با نمایندگی معصومه پاک راد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پایاپای ملی سهامی خاص با نمایندگیسید رضا موسوی به سمت عضو هیئت مدیره . [۱۵]

هیات مدیره شرکت پایاپای ملی از: سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به نمایندگی مرتضی داودی به کدملی ۰۰۴۳۶۰۷۸۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۲۸۶۵ به نمایندگی سمیراسادات نیکوکار به کدملی ۰۰۶۷۰۵۸۱۶۷ به سمت مدیرعامل و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸ به نمایندگی علیرضا حق بیان به کدملی ۰۰۶۲۴۰۳۱۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل شده است. [۱۶]

هیات مدیره شرکت کارت ایران را: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ١٠١٠١٧۵٠١٨٢ به نمایندگی مرتضی داودی به کدملی ٠٠۴٣۶٠٧٨٠٢ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی ١٠١٠١٧٧٢٨۶۵ به نمایندگی سمیراسادات نیکوکار به کدملی ٠٠۶٧٠۵٨١۶٧ به سمت نایب رئیس هیئت و شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به شناسه ملی ١٠١٠١٧٨٨۶١٨ به نمایندگی علیرضا حق بیان به کدملی ٠٠۶٢۴٠٣١١٧ به سمت مدیرعامل تشکیل دادند. [۱۷]

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

سرمایه گذاری پارس آریان از جمله دارندگان سهام بانک پاسارگاد در بورس اوراق بهادار تهران است و اعضای هیات مدیره این شرکت که تنها عضو حقوقی هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز به شمار می رود را: مجید قاسمی دارنده کدملی ٠٠۴۶٠٨٧٧۶١ عضو اصلی، علی اکبر امین تفرشی دارنده کدملی ٢٢٩۵٨٨٣٨٧٣ عضو اصلی، شرکت بازرگانی همقدمان به شماره شناسه ملی ١٠١٠٣٨۶٣۶٢۶ عضو اصلی، علی دهقان منشادی دارنده کدملی ٠٠٣٩٧١١۵٠١ عضو اصلی، رضا راعی دارنده کدملی شماره ١٠٩١٩۶٨٨۴۵۵ عضو اصلی، شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی ١٠١٠٣٢٢٣٢٧٣ عضو علی البدل و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ١٠١٠٣٩٠٧٣۵٠ عضو علی البدل تشکیل می دهند. [۱۸] به اعضای هیات مدیره این شرکت در بخش شرکت بانک پاسارگاد در ابتدای همین بخش به طور مفصل پرداخته شد.

شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد

 این شرکت که نام آن در بخش های دیگر نیز تکرار شده خود به صورت مستقل از جمله سهامداران بانک پاسارگاد در بورس اوراق هادار تهران است و اعضای هیات مدیره آن را: هذبیح اله خزائی به شماره ملی ١٨١٧٨٠٣٠۶٩ به سمت رئیس هیئت مدیره ، مهدی ثقفی به شماره ملی ٠٠۴۴٢١٩٢٧١ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، ارسلان امیری به شماره ملی ٣٢۵١۴٣٩١٣٨ به سمت عضو هیئت مدیره ، مجتبی کباری به شماره ملی ٣٩٣٢٢١٩٩٨٨ به سمت عضو هیئت مدیره ، شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی هاسعد نیازمند به سمت عضو هیئت مدیره  و محمود امراللهی به شماره ملی ٠٠۴۵٩٣٢۵٧٣ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تشکیل دادند. [۱۹]

شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد تنها عضو حقوقی هیات مدیره  تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد است که اعضای هیات مدیره آن را:وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی ١۴۶۵٣١۵۴٩٧ بسمت رئیس هیئت مدیره ، حمیدرضا ساعتچی به شماره ملی ١٢٨٧٩٧٢۴١١ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۳۲۷۳ با نمایندگیاسعد نیازمند بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار عظیمی به شماره ملی ١۴۶۴٩٩٧۴٧٠ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تشکیل دادند. [۲۰]

شرکت بینش پژوه ایرانیان

این شرکت آخرین شرکتی است که در بخش بانک پاسارگاد بررسی می شود و از جمله سهامداران این بانک در بورس اوراق بهادار بشمار می رود، اعضای هیات مدیره آن را: محمود توانا به شماره ملی ٢٩٣٨٩٣٩١٧۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدباقر رجبی به شماره ملی ٠۵٨٩۶٣١٩٩٣ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرائد سلطان نژاد به شماره ملی ١۶۵٠۶٩٧٠۵٨ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل دادند. [۲۱]

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید/ تمام ارقام به میلیارد ریال است و منبع موسسه عالی آموزش بانکداری وابسته به بانک مرکزی است[1] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٢۵

[۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٨١٢صفحه ۴۰

[۳] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠۵۵ صفحه ۵۴

[۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٨۴ صفحه ۲۷

[۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٨۴ صفحه  ۱۲ و  شماره ١٩٧۶۵ صفحه ۲۶

[۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۴٧٠ صفحه ۵

[۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٣۵ صفحه ۱۷ و شماره ١٩٩٢۴ صفحه ۲۱

[۸] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٧۵ صفحه ۳۵

[۹] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧٧۵ صفحه ۳۵

[۱۰] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵٨٣، صفحه ۳۰

[۱۱] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٩١، صفحه ۲۶

[۱۲] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۵١٩ صفحه۵۸

[۱۳] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠٧٧ صفحه۱۷

[۱۴] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٩٣٠ صفحه۲۳

[۱۵] : روزنامه رسمی، شماره ١٩٧١٢ صفحه۳۴

[۱۶] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۴٩٩

[۱۷] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۴٩٩ صفحه۴۴

[۱۸] : روزنامه رسمی، شماره ٢٠٠۵۵ صفحه ۵۴

[۱۹] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۶٨۴ صفحه۱۲ و شماره ١٩٧۶۵ صفحه ۲۶

[۲۰] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۴٧٠ صفحه۵

[۲۱] : روزنامه رسمی، شماره ١٩۴٧٠ صفحه ۳۳ و ۳۵