Archive

Archive for March, 2015

سال ۹۳ به روایت آمار

اسفند ۲۶م, ۱۳۹۳ No comments

سال ۱۳۹۳ در حالی به پایان می رسد که خوشبختانه آمارها در بخش های مختلف – هرچند با تاخیر-اما به هر حال در دسترس هستند. فراموش نکردیم که تا همین ۲-۳ سال قبل، آمارها به خصوص در بخش های اقتصادی لااقل با یکسال تاخیر منتشر می شدند.

به هر حال سال ۱۳۹۳ حالا در کمتر از یک هفته دیگر به پایان می رسد، سالی که مردم ایران شاید به صورت هفتگی اخبار مذاکرات را پیگیری کردند، همگی منتظر تغییر هستند، تغییری در شرایط اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار.

اگرچه با توجه به حافظه کوتاه بسیاری از ایرانیان، اتفاق خاصی نیافتاده، اما آمارها نشان می دهند، لا اقل سیر نزولی که تقریبا در تمام بخش های اقتصادی تا سال ۹۲ به شدت دنبال میشد، متوقف شده است.

در بخش مسکن قیمت ها افزایش یافتند اما خرید و فروش به طرز معناداری راکد است، در مقابل فشار این افزایش قیمت روی مستاجران آمده است. به هر حال در این چند صفحه به بررسی برخی آمارها در سال ۱۳۹۳ پرداختیم.

صنعت: در بخش صنعت واقعا هنوز حرفی برای گفتن وجود ندارد، جز ثبات در برخی بخش ها و توقف سقوط سایر بخش ها، البته در بخش خودرو که از مهمترین بخش های صنعت کشور به شمار می رود، شاهد بهبود نسبی هستیم، اگرچه هنوز نتوانستیم تیراژ خود را به وضع چهار سال قبل بازگردانیم، اما لا اقل تیراژ تولید انواع خودرو مثبت شده است!

تعداد مجوز های صادر شده/برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید  1: در مورد مجوزهای گواهی کشف و پروانه اکتشاف استان های: کرمانشاه، خوزستان.تهران، لرستان، مرکزی، قم و گلستان در دی ماه ورود اطالعات در سامانه نداشته اند 2: پروانه بهره برداری معدن شامل پروانه های تمدیدی و جدید است. درمورد مجوزهای بهره برداری معدن استان های: تهران، خوزستان، سمنان، کهگیلویه وبویر احمد، گیلان و قم ورود اطلاعات نداشته اند. در مورد پروانه های بهره برداری و تمدیدی استان های: تهران، خوزستان و قم در پروانه های بهره برداری جدید در دی ماه ورود اطلاعات نداشته اند 3: درمورد مجوز برداشت نیز استان های: تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی و قم در دی ماه ورود اطلاعات نداشته اند. 4 - اطلاعات کالاهای مصرفی از مرکز امور اصناف و بازرگانی خارج شده است.

تعداد مجوز های صادر شده/برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید
۱: در مورد مجوزهای گواهی کشف و پروانه اکتشاف استان های: کرمانشاه، خوزستان.تهران، لرستان، مرکزی، قم و گلستان در دی ماه ورود اطالعات در سامانه نداشته اند
۲: پروانه بهره برداری معدن شامل پروانه های تمدیدی و جدید است. درمورد مجوزهای بهره برداری معدن استان های: تهران، خوزستان، سمنان، کهگیلویه وبویر احمد، گیلان و قم ورود اطلاعات نداشته اند. در مورد پروانه های بهره برداری و تمدیدی استان های: تهران، خوزستان و قم در پروانه های بهره برداری جدید در دی ماه ورود اطلاعات نداشته اند
۳: درمورد مجوز برداشت نیز استان های: تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی و قم در دی ماه ورود اطلاعات نداشته اند.
۴ – اطلاعات کالاهای مصرفی از مرکز امور اصناف و بازرگانی خارج شده است.

اشتغال در مجوز های صادر شده (نفر)/برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

اشتغال در مجوز های صادر شده (نفر)/برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

سرمایه در مجورهای صادر شده (میلیارد ریال)/برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

سرمایه در مجورهای صادر شده (میلیارد ریال)/برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

تعداد جوازهای تاسیس و پروانه های بهره برداری ایجادی به تفکیک گروه در ده ماهه نخست سال 1393 و تغییرات آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل/برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

تعداد جوازهای تاسیس و پروانه های بهره برداری ایجادی به تفکیک گروه در ده ماهه نخست سال ۱۳۹۳ و تغییرات آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل/برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

تولید برخی کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمیدر ده ماهه نخست سال 1393 و درصد تغییر آنها نسبت به زمان مشابه سال 1392

تولید برخی کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمیدر ده ماهه نخست سال ۱۳۹۳ و درصد تغییر آنها نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۲

 

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

تورم وبودجه خانوار: از اغراق های معمول درباره صفر شدن تورم که بگذریم، واقعا آن رشد افسار گسیخته تورم کنترل شده، سال ۱۳۹۳ سالی بود که تقریبا تورم به سال های قبل از ۱۳۸۴ بازگشت. خیلی وقت بود که مردم ایران تورم زیر ۲۰ درصدی تجربه نکرده بودند، اما آمارها نشان می دهد وضعیت تورم بهبود یافته، البته گرانی هنوز هست، اما اگر با شیبی که تا سال ۹۲ داشت پیش می رفت، احتمالا گرانی ها امروز خیلی بیشتر بود

 

تورم در مناطق شهری و روستایی در پایان بهمن ماه 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

تورم در مناطق شهری و روستایی در پایان بهمن ماه ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

روند تورم دوازده ماهه منتهی به هر یک از ماه های سال 1393 / برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

روند تورم دوازده ماهه منتهی به هر یک از ماه های سال ۱۳۹۳ / برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

تورم سالانه طی سال های 1383 تا / برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید1393

تورم سالانه طی سال های ۱۳۸۳ تا / برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید۱۳۹۳

 برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

 برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

سبد هزینه های خانوار روستایی/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

 برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

 برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

 برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

 

 وضعت مالی دولت و بانک ها: نا گفته پیداست که با رخدادهای جهانی در زمینه قیمت نفت، چه بلایی سر دولت آمده، دولتی که به روال دولت های گذشته بودجه اش وابسته به نفت بود و حالا بهای نفت تقریبا نصف شد! شاید دولت بدشانسی به نظر بیاید، اما این موضوع دولت را ناگزیر میکند تا برای مصارف خود منابعی پیدا کند، افزایش درآمدی مالیاتی دولت نشان دهنده این موضوع می تواند باشد. البته بسیاری از کارشناسان افزایش دریافت مالیات در شرایط رکود را صحیح نمیدانند.

حالا قیمت دلار بازهم ثبات نسبی یافته، اما تا همین یکماه بعد نارضایتی هایی از افزایش قیمت دلار پیش آمده بود، بد نیست به عقب بازگردیم، دلاری که امروز زیر ۳۳۰۰ تومان معامله میشود، دو سال قبل نزدیک به ۴ هزار تومان قیمت پیدا کرده بود! اما هر چقدر که در سال ۹۲ دولت قیمت دلار را تعدیل کرد، در نیمه دوم امسال دلار مجددا روند افزایش قیمت یافت و به این ترتیب ما چیزی شبیه ضربدر روی نمودار داریم.

رتبه ایران در برخی شاخص های جهانی/ برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

رتبه ایران در برخی شاخص های جهانی/ برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

بدهی های خارجی در پایان دوره (میلیون دلار) 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

بدهی های خارجی در پایان دوره (میلیون دلار) ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

خالص دارایی های خارجی (میلیارد ریال) 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

خالص دارایی های خارجی (میلیارد ریال) ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ایجاد شده در بخش های چهارگانه در سال 1393 به قیمت ثابت سال 1383(میلیارد ریال) / برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ایجاد شده در بخش های چهارگانه در سال ۱۳۹۳ به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳(میلیارد ریال) / برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه اول سال 1393(میلیارد ریال) / برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه اول سال ۱۳۹۳(میلیارد ریال) / برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتری روی تصویر کلیک کنید

 

 

 نیروی انسانی و اشتغال: یک نکته جالب که البته میراث دولت گذشته است، تعریف اشتغال و فرد شاغل است. این تعریف هنوز هم اصلاح نشده و وقتی اصلاح نشود، طبیعتا نرخ بیکاری کم و نرخ اشتغال بالا خواهد بود! این بحث پیشتر مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. در بخش نیروی انسانی به شاخص های مرتبط پرداخته و نرخ بیکاری در استان های کشور ذکر شده است.

 

نرخ بیکاری در کشور به تفکیک جنس و نقاط شهری و روستایی در پاییز 1393/ برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

نرخ بیکاری در کشور به تفکیک جنس و نقاط شهری و روستایی در پاییز ۱۳۹۳/ برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

سهم اشتغال در بخشهای عمومی و خصوصی به ،تفکیک جنس نقاط شهری و روستایی/ برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

سهم اشتغال در بخشهای عمومی و خصوصی به ،تفکیک جنس نقاط شهری و روستایی/ برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

 

بازرگانی:  در اینجا هم تغییر چندانی به چشم نمیخورد. خام فروشی همچنان ادامه دارد و اقلام عمده صادرات غیر نفتی ما را، صادرات شبه نفتی به خود اختصاص داده، موضوعی که میتواند روی کاغذ آمارها را مثبت کند، اما در واقعیت چیزی عوض نخواهد شد. اما واردات، ما هنوز هم صادرات شبه نفتی داریم تا دلار را صرف واردات کالاهای اساسی نظیر گندم کنیم. فصل های عمده و گمرکات اصلی واردات میتوانند بخشی از این واقعیت را نشان دهند.

 

صدور کارت بازرگانی کل کشور در نه ماهه نخست سال 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

صدور کارت بازرگانی کل کشور در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

تعداد کارت های بازرگانی صادره و تمدیدی اتاق تهران در شش ماهه اول سال 93 و 92 و درصد رشد/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

تعداد کارت های بازرگانی صادره و تمدیدی اتاق تهران در شش ماهه اول سال ۹۳ و ۹۲ و درصد رشد/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

فصول عمده واردات طی یازده ماهه نخست سال 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

فصول عمده واردات طی یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

فصول عمده صادرات طی یازده ماهه نخست سال 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

فصول عمده صادرات طی یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

وزن و ارزش قاره های مقصد صادرات و مبداء واردات ایران طی یازده ماهه سال 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

وزن و ارزش قاره های مقصد صادرات و مبداء واردات ایران طی یازده ماهه سال ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

ده گمرک اول صادرات ایران طی یازده ماهه سال 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

ده گمرک اول صادرات ایران طی یازده ماهه سال ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

ده گمرک اول واردات ایران طی یازده ماهه سال 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

ده گمرک اول واردات ایران طی یازده ماهه سال ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

ارزش 19 فصل واردات و صادرات (میلیون دلار) طی یازده ماهه سال 93/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

ارزش ۱۹ فصل واردات و صادرات (میلیون دلار) طی یازده ماهه سال ۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

مسکن:  درباره وضعیت بازار مسکن که بحث جدیدی نمیتوان داشت، خانه هست، اما صاحب خانه نیست! قیمت ها بالا رفته اند، اما خریدار نیست، این مشخصا رکود است. اما این درباره خرید مسکن است، اجاره نشین ها ناچارند معامله کنند و اجاره بها بر حسب قیمت ملک محاسبه می شود، بنابراین اجاره بها نیز به تبع قیمت فروش افزایش یافته است. آمارهای منتشر شده در خصوص تعداد طبقات ساختمان هایی که پروانه ساخت گرفتند نیز نکات حائز توجه ای دارد، به نظر می رسد تعداد طبقات ساختمان ها را منطقه جغرافیایی آنها تعیین میکند.

تعداد واحد های تعیین شده در پروانه ساختمانی - تابستان 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

تعداد واحد های تعیین شده در پروانه ساختمانی – تابستان ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

حداقل، حداکثر و متوسط  قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهرداری شهر تهران: پاییز 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهرداری شهر تهران: پاییز ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

حداقل، حداکثر و متوسط  مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهرداری شهر تهران: پاییز 1393/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

حداقل، حداکثر و متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهرداری شهر تهران: پاییز ۱۳۹۳/ برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی جدول کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

این مطلب با تغییراتی در سالنامه سال ۱۳۹۳ روزنامه جهان صنعت منتشر شد