Archive

Archive for July, 2016

بر اساس گزارش بانک مرکزی: افزایش قیمت در بخش بهداشت و درمان دو برابر تورم

مرداد ۵م, ۱۳۹۵ No comments
اما در بخش سلامت شاهد آن هستیم که دقیقا طی  دو سال 93 و 94 که وزارت بهداشت مسئولیت داشته، تغییرات قیمت در بخش «بهداشت و درمان» دو برابر شاخص کل (میانگین تغییرات قیمت تمام کالا و خدمات مصرفی) بوده است.

اما در بخش سلامت شاهد آن هستیم که دقیقا طی دو سال ۹۳ و ۹۴ که وزارت بهداشت مسئولیت داشته، تغییرات قیمت در بخش «بهداشت و درمان» دو برابر شاخص کل (میانگین تغییرات قیمت تمام کالا و خدمات مصرفی) بوده است.

این گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی طی سال های گذشته است: تغییرات قیمت سالانه بهای خدمات بخش بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۱۷ درصد، در سال ۹۱ برابر ۲۵ درصد، در سال ۹۲ بالغ بر ۳۸ درصد، در سال ۹۳ برابر ۳۲ درصد و در سال ۹۴ بالغ بر ۲۴ درصد در این بخش شاهد افزایش قیمت بودیم.

حال بر اساس همین گزارش، تغییرات شاخص کل – که بخش بهداشت و سلامت نیز جزئی از آن است و اصطلاحا تورم نامیده میشود توجه کنید؛ تورم در سال ۹۰ حدود ۲۲ درصد، در سال ۹۱ نزدیک به ۳۱ درصد، در سال ۹۲ بالغ بر ۳۵ درصد، در سال ۹۳ نزدیک به ۱۶ درصد و در سال ۹۴ برابر ۱۲ درصد بوده است.

تغییرات شاخص کل (تورم) نشان میدهد به هر روی با وجود رکود – که انتقاداتی نیز بر آن وارد است اما محل بحث آن در اینجا نیست – دولت در مهار تورم طی سال های یاد شده بسیار موفق عمل کرده است.

اما در بخش سلامت شاهد آن هستیم که دقیقا طی  دو سال ۹۳ و ۹۴ که وزارت بهداشت مسئولیت داشته، تغییرات قیمت در بخش «بهداشت و درمان» دو برابر شاخص کل (میانگین تغییرات قیمت تمام کالا و خدمات مصرفی) بوده است.

این همه با وجود شعارهای فراوان وزارت خانه مربوطه در خصوص بهبود شرایط بهداشت و درمان جامعه است.

در مورد سال جاری نیز آخرین آمار متعلق به خرداد ماه است. در این ماه تغییرات شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر ۷ درصد، اما تغییرات شاخص بخش بهداشت و درمان در دوره یادشده بالغ بر ۱۳ درصد بوده است.

البته طی این مدت دریافتی پزشکان در مراکز درمانی به طرز چشمگیری افزایش یافته است، اما دریافتی سایر کادر درمانی تغییراتی متناسب با کادر پزشکی نداشته است. چیزی که در نهایت به گواه همین آمار برای عموم مردم قابل لمس است، افزایش شدید هزینه بهداشت و درمان در مقایسه با سایر حوزه هاست.

برای مطالعه دقیق تر میتوانید به گزارش مزبور مربوط به سه ماهه نخست سال جاری، صفحه 7، جدول شماره دو مراجعه کنید.

برای مطالعه دقیق تر میتوانید به گزارش مزبور مربوط به سه ماهه نخست سال جاری، صفحه ۷، جدول شماره دو مراجعه کنید.