Home > مطالب اصلی > چرا کاغذ مهم است؟

چرا کاغذ مهم است؟

تیر ۱۶م, ۱۳۹۹ Leave a comment Go to comments

بیانیه اخیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، یادداشت آقای رحمانیان صاحب روزنامه شرق و اظهاراتی از این دست باعث شد که این چند خط را بنویسم. شاه بیت تمامی این داستان ها بهانه گرانی کاغذ، عدم حمایت دولت و وضع اقتصادی بد کشور است. این چند خط را بخوانید و اگر دوست داشتید بگوید از کدام بیزینس در این کشور چنین حمایت هایی میشود؟

روزنامه شرق از فروردین تا مهر ۹۸ حدود ۷۱ تُن و از مهر تا بهمن سال ۹۸ حدود ۸۲ تُن کاغذ دولتی دریافت کرده است. (گزارش عملکرد کمیته ساماندهی کاغذ – وزارت ارشاد، به ترتیب ردیف ۹۷۵ و ۲۴۶) مجموع کاغذ دریافتی پیش از گزارش دوم برای این روزنامه حدود ۳۷۲ تُن بوده است.
حال چرا کاغذ مهم است؟ یک روزنامه ۱۲ یا ۱۶ صفحه ای مثل شرق حدودا ۵۰ تا ۷۰ گرم وزن دارد. برخی میگویند تیراژ شرق ۸ هزار و خود شرق ادعای تیراژ ۲۰ هزارتایی دارد. میانگین ۱۵ هزار نسخه در روز را در نظر بگیرید، یعنی روزی حدود یک تن کاغذ نیاز است.
در سال ۱۳۹۸ روزنامه شرق ۲۷۸ شماره منتشر کرده، که در بالاترین حالت ۲۷۸ تن کاغذ هم نیاز داشته. که از این مقدار (اگر بپذیریم عدد تیراژ ۸ هزارتایی هم دروغ است و روزنامه حداقل ۱۵ هزار نسخه ۱۶ صفحه ای منتشر کرده) یعنی بیش از نیمی از کاغذ مورد استفاده این روزنامه در سال قبل، از محل دولتی تامین شده است( بماند که دریافتی کاغذ از ابتدای سال تا برج یازده است و باید تعداد روزهای باقی مانده سال را هم کسر کرد)

۱) چرا کاغذ مهم است؟
همان سال قبل که دعوای کاغذ بالاگرفته بود، ما سه مدل کاغذ داشتیم:
دولتی که کیلویی ۵ هزار و ۳۰۰ تومان بود / نیمایی که کیلویی ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود و آزاد شورآباد که کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. اصلا اتهام کاغذ فروشی را هم کنار میگذاریم.
یعنی قیمت کاغذ یک نسخه روزنامه شرق با کاغذ دولتی: ۳۷۰ تومان ، با کاغذ نیمایی ۹۲۰ تومان و با کاغذ آزاد ۱۲۵۰ تومان بوده.
قیمت روزنامه چقدر بوده؟ ۴ هزار تومان
یعنی اختلاف قیمت فروش و قیمت کاغذ:

  • در حالت دولتی ۳۶۳۰

  • در حالت نیمایی ۳۰۸۰

  • در حالت آزاد ۲۷۵۰

۲) یعنی این روزنامه سال قبل با ارفاق (تیراژ و یک ماه باقی مانده سال و…)   در حدود نصف سال که کاغذ دولتی داشته هر روز که یک تن کاغذ دولتی برای ۱۵ هزار نسخه مصرف کرده است، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه کرده و ۶۰ میلیون تومان قیمت  داده است ( ۱۵ هزار نسخه ۴ هزار تومانی) اختلاف برای هر روز ۵۵ میلیون تومان است. این عدد برای نصف سال ( نصف ۲۷۸ نسخه ای که سال قبل منتشر شده است) چیزی حدود ۷-۸ میلیون تومان است.

۳)  نصف دیگر سال را هم نصف کنید، طوری که سه ماه فرضا کاغذ آزاد و نصف دیگر کاغذ نیمایی باشد (که بدبینانه ترین حالت است و به نظر نمیرسد این روزنامه سه ماه از سال را کاغذ آزاد خریده باشد) بازهم در سه ماه کاغذ نیمایی ۴ میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان ارزش روزنامه ۴ هزار تومانی بوده که قیمت کاغذ نیمایی آن حدودا ۹۲۰ میلیون تومان بوده، یعنی اختلاف حدودا ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان.

۴) در نهایت آن سه ماه بدبینانه ای که با کاغذ آزاد روزنامه چاپ شده باشد، قیمت کاغذ آزادش حدود یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان بوده است، که باز هم با قیمت هر نسخه حدودا ۳ میلیارد تومان اختلاف قیمت داشته است.

۵) ممکن است گفته شود همه روزنامه ها که فروش نمیروند، شما فرض کنید روزنامه برگشت بخورد(که البته مدیر هیچ روزنامه ای زیر بار این موضوع نمیرود، همچنین روزنامه هایی مثل شرق بیشتر تیراژ خود را در اشتراک ها صرف میکنند) هر کیلو روزنامه باطله هم در زمان قیمت های بالا ۸ هزار تومان ارزش داشته یعنی ارزش هر نسخه روزنامه برگشتی برای روزنامه هم (که ۷۰ گرم است) نزدیک ۵۳۰ تومان بوده، حال اینکه ارزش کاغذ اول هر نسخه روزنامه با ارز دولتی ۳۷۱ تومن، با ارز نیمایی ۹۲۴ تومن و با ارز آزاد ۱۲۲۵ تومان میشد. یعنی در نصف سال که کاغذ دولتی دریافت شده است، حتی از محل برگشتی و مرجوعی هم در بخش کاغذ سود کسب شده است.

باز هم درباره حمایت های دولتی از این دست خواهم نوشتم.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.